Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/οικ. 161365 του 2010 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/06 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/οικ. 47477 του 2013 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/06 ... ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/64061 του 2012 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί Ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ. Α. ΔΥΓ3γ/68107 του 2012 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί Ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/73933 του 2012 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. 24232 του 2003 Εκτέλεση των παρεπομένων ποινών που προβλέπονται από το ... ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Υ.Α. οικ. 13703 του 2007 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 24103/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1804) Υπουργικής Απόφασης περί ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Α. 23195 του 2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 933/16.01.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Α. οικ. 933 του 2009 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Α. οικ. 24103/05 του 2005 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Α. 6000/2/234-γ΄ του 2013 Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υ.Α. 4892/1/76-γ΄ του 2010 Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας ... ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Υ.Α. 88202 του 2009 Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρ. 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Υ.Α. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ. του 2013 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων ... ΠΑΙΓΝΙΑ - ΚΑΖΙΝΟ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ
Υ.Α. 1125278/1435/T & ΕΦ του 1997 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, καθώς επίσης ... ΠΑΙΓΝΙΑ - ΚΑΖΙΝΟ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ
Υ.Α. 10100/Δ3Β/4020 του 2007 Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2121/1993 και καθορισμός της ... ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 20
Υ.Α. Κ3-1563 του 2000 Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν. 489/76 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 51961/6826 του 2007 Καθιέρωση συστήματος κυρώσεων των Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 5030/1980 Περί καθορισμού όρων τοποθετήσεως και λειτουρ­γίας συσκευής αυτομάτου καταγραφής ταχύτητος και άλλων στοιχείων πορείας εις ωρισμένας κατηγορίας αυτοκινήτων οχημάτων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 43500/5691 του 2002 Μέθοδοι διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση τροχαία ατυχήματα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 45881/2004 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης προστίμων από πα­ραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και από­δοσής ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 523060/1995 Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 7073 της 17.05/16.06.2011 Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Υ.Α. 1135782/4483 της 30.12.1997/19.01.1998 Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.9.97) για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της αφαίρεσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 2500/15/135-ι' της 06/19.09.2011 Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. 37566/5116/10 της 29.12.2011/30.01.2012 Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40 EK και 2010/48 ΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 46998/7110 της 18/21.12.2012 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών Οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2013 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 280241/2003 Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές Διατάξεις. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Υ.Α. 266541/2003 Όροι χορήγησης άδειας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Υ.Α. 3009/2/27−θ΄ του 2011 Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων .... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/27-η΄ του 2011 Τροποποίηση – Συμπλήρωση διατάξεων των 3009/2/27-γ από 21.09.1994 (Β΄-795) και 3009/2/20-στ από 26.01.1994 (Β΄-41), αποφάσεων Υπουργού Δημόσιας Τάξης ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 941/2006 Ατομικός - ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 123320/2009 Ατομικός ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/23-ιη΄ του 1999 Τροποποίηση της 3009/2/23 - α'/ 31.8.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 7011/10/58-ιδ΄ του 2004 Καθορισμός προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 9008/16/3-κα΄ του 2004 Ίδρυση και όροι λειτουργίας αστυνομικών σκοπευτηρίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Υ.Α. 3312.1/01/94 του 1994 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας κατοχής και οπλοφορίας όπλων, τα οποία επιτρέπονται να φέρουν ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 19180/2006 Όροι, προϋπο­θέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/28γ του 1994 Όροι ασφαλούς φύλα­ξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Υ.Α. 3009/2/26α του 1994 Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών ... ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Υ.Α. 3009/2/ 20-στ του 1994 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κα¬τοχής κυνηγετικών όπλων ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Y.A. 3009/2/27γ της 21.9/24.10.1994 Τηρούμενα βιβλία και υπο­χρεώσεις εμπόρων όπλων ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 4325/1999 Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Π.Δ. 319/1995 Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
Π.Δ. 157/2004 Αλιεία με Ιχθυοπαγίδες ΔΑΣΟΣ - ΘΗΡΑ 20
Π.Δ. 398/1987 Αναγνώριση Αγίου, ως Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Π.Δ. 110/2002 Σύσταση Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 132/2012 Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας - Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 538/1989 Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Π.Δ. 45/2008 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis