Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Υ.Α. 8517/4/7-ξδ' του 2011 Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Ν. 4028/2011 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/27−θ΄ του 2011 Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων .... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/27-η΄ του 2011 Τροποποίηση – Συμπλήρωση διατάξεων των 3009/2/27-γ από 21.09.1994 (Β΄-795) και 3009/2/20-στ από 26.01.1994 (Β΄-41), αποφάσεων Υπουργού Δημόσιας Τάξης ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 941/2006 Ατομικός - ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 123320/2009 Ατομικός ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/23-ιη΄ του 1999 Τροποποίηση της 3009/2/23 - α'/ 31.8.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 7011/10/58-ιδ΄ του 2004 Καθορισμός προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3312.1/01/94 του 1994 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας κατοχής και οπλοφορίας όπλων, τα οποία επιτρέπονται να φέρουν ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 19180/2006 Όροι, προϋπο­θέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/ 20-στ του 1994 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κα¬τοχής κυνηγετικών όπλων ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Y.A. 3009/2/27γ της 21.9/24.10.1994 Τηρούμενα βιβλία και υπο­χρεώσεις εμπόρων όπλων ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 4325/1999 Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Ν. 3169/2003 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ 20
Ν. 1421/1984 Εισαγωγή, κατο­χή και χρήση ειδικών όπλων αναισθητοποίησης ή ευθανα­σίας των ζώων ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ 20
Ν. 3944/2011 Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Ν. 2168/ 1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ 40
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis