Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5, εδάφιο α΄, 3 παρ. 7, 6 παρ. 7, 7 παρ, 2 εδάφιο ε΄, 10 παρ. 7 και 21 του ν. 2168/1993 “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις” (Α΄-147) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2334/1995 (Α΄-184).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄-145) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (Α΄-38).

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ 47968 από 9-10-1996 (Β΄ 937) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού”.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις διατάξεις των:

  • Y.A. της 30.08/12.09.2005 (ΦΕΚ 1273, τ. Β΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  • 18.02.2012: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις της Y.A. της 30.08/12.09.2005 (ΦΕΚ 1273, τ. Β΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis