Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3, περ. η΄, και 6 του άρθρου 6 και του άρθρου 22 του Ν. 2168/1993 “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμού και άλλες διατάξεις” (Α΄-147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄-154).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις διατάξεις των:

  • Υ.Α. 3009/2/25-γ της 24.11/01.12.1994 (ΦΕΚ 892, τ. Β΄)
  • Υ.Α. 3009/2/27-η της 05.04/06.04.2011 (ΦΕΚ 538, τ. Β΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  • 17.04.2013: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις της Υ.Α. 3009/2/25-γ της 24.11/01.12.1994 (ΦΕΚ 892, τ. Β΄) και της Υ.Α. 3009/2/27-η της 05.04/06.04.2011 (ΦΕΚ 538, τ. Β΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis