Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3169/2003 “Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατά­ξεις” (Α΄- 189).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 “Κυ­βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄- 38).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις” (Α΄- 247).

4. Την υπ’αριθ.14650/ΔΙ0Ε 85 από 17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Οι­κονομίας και Οικονομικών” (Β΄-519).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από­φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν εκείνης (23.000,00 ευ­ρώ περίπου) που είχε εκτιμηθεί στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ’ αριθ. 81/5/2003 24.4.2003 επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης “Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομι­κούς και εκπαίδευσή τους σ’ αυτά” (Ν. 3169/2003), απο­φασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis