Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Ν. 4039/2012 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Ν. 1197/1981 Περί Προστασίας των Ζώων ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Ν. 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Ν. 1300/1982 Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Ν. 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Υ.Α. 280239 του 2003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Α.Δ. 2/2006 του Διευθυντή της Α.Δ. Χανίων - Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της «ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ» στην περιφέρεια της Α. Δ. Χανίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Υ.Α. 280241/2003 Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές Διατάξεις. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Υ.Α. 266541/2003 Όροι χορήγησης άδειας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Ν. 2017/1992 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Π.Δ. 65/2014 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus ΔΑΣΟΣ - ΘΗΡΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
ΠΔ 56/2013 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ... ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Π.Δ. 98/2004 "Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων" σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis