Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Α.Δ. 3/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 3Α/1998 Τροποποίηση της 3/1996 Α.Δ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 5Α/2011 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 9Α/2011 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1/1994 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων και Ποδηλάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 1Α/1997 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1 Α.Δ. ʺΌροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Εκμισθώσεως ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1B/2005 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. ʺΌροι και Προϋποθέσεις ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 2/1995 Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. - «Όροι διενέργειας τεχνικών παιγνίων στα δημόσια κέντρα» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 2Α/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Τροποποίηση της Αστυνομικής Διάταξης υπ’ αριθ. 2/1996) Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. «Όροι διενέργειας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 4/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα ελέγχου ατόμων που εκτίουν ποινή εκτόπισης» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 6/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα Ευταξίας και Ευκοσμίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 7/1997 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1/1996 της Α.Δ. Χανίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 8Α/2003 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Τροποποίηση της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 8/1999 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Α.Δ. 2/2006 του Διευθυντή της Α.Δ. Χανίων - Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της «ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ» στην περιφέρεια της Α. Δ. Χανίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Α.Δ. 1/1998 του Διευθυνή της Α.Δ. Δράμας - «Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων στην τεχνητή λίμνη του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Σταθμού ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis