Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδαφ. ε΄, στ' και 4 του Ν. 1481/1984 (Α' 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η παρ. 3 με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 1590/1986 (Α' 49) και άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α' 147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. ιβ΄ του Π.Δ. 161/1988 (Α' 74) «Αναδιάρθρωση, σύσταση οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες Διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/1970 «περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του 1558/1985 (Α' 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).

5. Το γεγονός ότι από τις Διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis