Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ. β', στ΄ και 5 του Ν. 1481/1984 (Α' - 152) «οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1590/1986 (Α' - 49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α'-147).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α. Ν. 445/1937 (Α' -22) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' - 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' -154).
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  5.  Αποσκοπώντας στην προστασία της κοινής ησυχίας των πολιτών, αποφασίζουμε:
Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις των:

  • Α.Δ. 3Α/1998 (ΦΕΚ 761, τ. Β΄)
  • Υπ' αριθ. 1010/12/4-γ'/2001 απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. (ΦΕΚ 180, τ. Β΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  • 26.10.2012: Α.Δ. 3Α/1998 (ΦΕΚ 761, τ. Β΄) και υπ' αριθ. 1010/12/4-γ'/2001 απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. (ΦΕΚ 180, τ. Β΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Νομοθετήματα ίδιας κατηγορίας
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis