Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ. α΄, δ΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 (Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α΄-147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Π.Δ. 141/1991 (Α΄-58) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Α΄-118) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄-137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄-154).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη, στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, λήψης μέτρων ασφαλείας σχετικών με τη διακίνηση και διαμονή προσώπων, καθώς και της διαφύλαξης της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων και της ασφάλειας των πελατών τους, αποφασίζουμε:

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις των:

  • Α.Δ. 8Α της 13.10.2003 (ΦΕΚ 1674/13.11.2003, τ. Β΄) - Εγκρίθηκε με την Υ.Α. 1500/3/1-κθ΄ της 13.10.2003 (ΦΕΚ 1674/13.11.2003, τ. Β΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  • 20.03.2013: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις της Α.Δ. 8Α της 13.10.2003 (ΦΕΚ 1674/13.11.2003, τ. Β΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis