Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ - 49) και 36 του Ν. 2168/1993 (Α΄ - 147).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 134 και 135 του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες του Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ - 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ - 154).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις των:

  • Α.Δ. 1Β/1997 (ΦΕΚ 529, τ. Β΄)
  • Α.Δ. 1Β/2005 (ΦΕΚ 1027, τ. Β΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

  • 13.10.2012: Α.Δ. 1Β/1997 (ΦΕΚ 529, τ. Β΄) και Α.Δ. 1Β/2005 (ΦΕΚ 1027, τ. Β΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis