Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 3 και 4 του ν. 1481/1984 (Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως συμπληρώθηκε η παράγραφος 3 με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του ν. 1590/1986 (Α΄-49) και το άρθρο 36 του ν. 2168/1993 (Α΄-147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1300/1982 (Α΄-129) «Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄-98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΒΑ της 19.12.1955/ 14.1.1956 (Α΄-20) «Περί εκτελέσεως των διοικητικών διατάξεων του ν.δ. 3030/54».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 161/1988 (Α΄-74) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis