Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδαφ. ε΄ και στ΄ και 5 του Ν. 1481/1984 (Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄-49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α΄-147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄-137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄-154).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Αποσκοπώντας στη διατήρηση της ευταξίας και ευκοσμίας των δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis