Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Π.Δ. 310/1998 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 585/1985 Κανονισμός Εκπαίδευσης προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης - Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 4/1995 Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Π.Δ. 373/2002 Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ
Ν. 4018/2011 Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
ΠΔ 496/1987 Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση - μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Π.Δ. 75/1987 Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
Π.Δ. 394/2001 Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20
Π.Δ. 15/1986 Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 141/1993 Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 20
Π.Δ. 144/1991 Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας- Επ’ ανδραγαθία προαγωγές αστυνομικού ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 296/1990 Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποστρατευομένους ανωτάτους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 128/2010 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 15/2007 Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ
Π.Δ. 50/2006 Καθορισμός Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση αποφάσεων αποστρατειών – απολύσεων Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Π.Δ. 245/1997 Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΔ 622/1985 Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 20
Π.Δ. 254/2004 Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΠΔ 9/2011 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 500/1989 Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς - χειριστές και τους εκπαιδευτές τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 208/2001 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 582/1984 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
ΠΔ 82/2011 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 79/2011 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 211/2005 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 184/2009 Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 179/1999 Οργάνωση, διάθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 148/2007 Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 20
Ν. 4084/2012 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Ν. 1575/1985 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 2446/1996 Τροποποίηση του ν. 711/1977 “περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις” ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 3897/2010 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Π.Δ. 312/1992 Οργάνωση και συγκρότηση των φαρμακείων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Π.Δ. 219/2006 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών ... ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20
Π.Δ. 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Π.Δ. 80/2006 Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 0
Π.Δ. 131/2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
N. 2323/1995 Υπαίθριο ε­μπόριο και άλλες διατάξεις ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 40
Π.Δ. 113/2013 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Π.Δ. 36/1994 Μέτρα προστασίας των ανηλίκων και άλλες διατάξεις ΑΝΗΛΙΚΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 20
Π.Δ. 83/2011 Εφοδιασμός Ελλήνων πολιτών μονίμων κατοίκων Γερμανίας με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Ν. 3446/2006 Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Π.Δ. 26/2012 Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΕΚΛΟΓΕΣ - ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 20
ΠΔ 47/2005 Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΠΔ 25/2004 Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 0
Π.Δ. 338/1997 Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.) ΠΑΙΓΝΙΑ - ΚΑΖΙΝΟ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ
Ν. 711/1977 Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 976/1979 Περί ρυθμίσεων ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκίνητων οχημάτων του Δημοσίου ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Π.Δ. 148/2005 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis