Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Ν. 4049/2012 Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20
Υ.Α. 24232 του 2003 Εκτέλεση των παρεπομένων ποινών που προβλέπονται από το ... ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ν. 3262/2004 Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α') και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ν. 3708/2008 Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20
Ν. 3372/2005 Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ν. 3479/2006 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20
Π.Δ. 132/2000 Οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Π.Δ. 219/2006 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών ... ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis