Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Π.Δ. 114/2010 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
ΠΔ 233/2003 Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ 248 Α΄) στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348 Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 του ν.3386/2005 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
ΠΔ 79/2004 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
ΠΔ 243/1987 Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
ΠΔ 244/1987 Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί - αγοραία) όλης της χώρας, εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περίχωρων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 3013/2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΣΕΑ - ΠΑΛΛΑΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 20
Ν. 851/1978 Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας ΣΗΜΑΙΑ
Ν. 2265 /1994 Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 20
Ν. 2734/1999 Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις ΗΘΩΝ 20
Ν. 2017/1992 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
N. 4117/2013 Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της αρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Ν. 3169/2003 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ 20
Ν. 456/976 Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 20
Ν. 1421/1984 Εισαγωγή, κατο­χή και χρήση ειδικών όπλων αναισθητοποίησης ή ευθανα­σίας των ζώων ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ 20
Ν. 3944/2011 Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
ΠΔ 119/1999 Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων και των υπαλλήλων πληροφορικής στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Π.Δ. 65/2014 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus ΔΑΣΟΣ - ΘΗΡΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
ΠΔ 84/2008 Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνοριακών φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Π.Δ. 352/1995 Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
Π.Δ. 116/2007 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 40
Ν. 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 20
Ν. 3262/2004 Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α') και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Π.Δ. 178/2014 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 100/2003 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 20
Ν. 3708/2008 Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20
Ν. 3372/2005 Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ν. 3479/2006 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20
N. 3838/2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 20
Π.Δ. 161/1988 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
ΠΔ 48/2006 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 112/2008 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40
Π.Δ. 1/2001 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40
Π.Δ. 27/1986 Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ΑΔΕΙΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
ΠΔ 56/2013 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ... ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Π.Δ. 189/1998 Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Π.Δ. 220/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Π.Δ. 68/2009 Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό ΔΑΣΟΣ - ΘΗΡΑ
Π.Δ. 156/1990 Σταθμοί Ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών - Ραδιοσταθμοί C.B. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Π.Δ. 132/2000 Οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Π.Δ. 36/1997 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 336/2000 Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 188/2001 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτω... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π.Δ. 303/2003 Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Π.Δ. 235/2007 Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 118/2001 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 224/2001 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 332/2000 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 177/1999 (Α΄-166) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis