Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
N 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 20
Ν. 3320/2005 Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 20
Ν. 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 20
Ν. 2647/1998 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 20
ΠΔ 119/1999 Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων και των υπαλλήλων πληροφορικής στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis