Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων ανθυπαστυνόμων 2024 (ΤΕΜΑ) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 120
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων στο βαθμό του Αρχιφύλακα έτους 2023 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 120
Π.Δ. 54/2019 Προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 14
Π.Δ. 86/2019 Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών, κατάργηση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και συνοριακών φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Π.Δ. 88/2019 "Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά ζητήματα αστυνομικών Υπηρεσιών και θέματα προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Π.Δ. 7/2019 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. 7004/5/19-β’ της 3.12.2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Π.Δ. 98/2018 Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Π.Δ. 7/2017 Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
Υ.Α. 7001/2/1484-ζ της 02/12.07.2018 Ίδρυση Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 46/2018 Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Κ.Υ.Α. 42926οικ. της 11/12.06.2018 Καθορισμός φορέα και διαδικασία υλοποίησης μέτρων προστασίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Π.Δ. 10/2018 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων ανθυπαστυνόμων 2018 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 64
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων αρχιφυλάκων 2017 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 64
Ν. 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 3387/2005 Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Υ.Α. 7012/6/73-ε' του 1997 Στολή Αστυνομικού Προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΤΟΛΕΣ
Υ.Α. 8517/4/7-ξδ' του 2011 Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 6011/2/74-α του 2013 Τύπος Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων και καθορισμός ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 2/72000/0022 του 2001 Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα, εκπαιδευτική αποζημίωση του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθμ. 7001/2/744-ι της 06.04/12.05.2011 "Ίδρυση Γραφείων Ενημέρωσης Δημοσιογράφων στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθ. 7002/4/47-β της 07.07/26.07.2012 "Κατανομή οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Υγειονομικοί σε ειδικότητες" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υ.Α. 6500/1/6-ιγ του 1995 Κατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ν. 3181/2003 Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 20
Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40
Ν. 3686/2008 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Υ.Α. 7001/12/782-μβ΄ του 1998 Εκπαίδευση Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 7002/12/1-στ΄ του 1999 Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 6999/3/5 του 2009 Συμπληρωματική εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων που εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 7002/12/1-ι΄του 2007 Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 7012/26/1-α του 1998 Στολή, οπλισμός, ατομικά εφόδια Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΤΟΛΕΣ
Υ.Α. 7012/27/1 του 1999 Στολή, οπλισμός, ατομικά εφόδια Ειδικών Φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΤΟΛΕΣ
Ν. 3688/2008 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 2226/1994 Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Ν. 2334/1995 Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
N. 2622/1998 Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 20
Υ.Α. 7016/4/12ε του 1992 Διάρθρωση Υπηρεσιών εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών - Προσόντα, επιλογή, εκπαίδευση ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υ.Α. 6000/2/234-γ΄ του 2013 Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υ.Α. 9008/16/3-κα΄ του 2004 Ίδρυση και όροι λειτουργίας αστυνομικών σκοπευτηρίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Π.Δ. 319/1995 Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
Π.Δ. 398/1987 Αναγνώριση Αγίου, ως Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Π.Δ. 110/2002 Σύσταση Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 132/2012 Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας - Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 538/1989 Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Π.Δ. 45/2008 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ν. 2265 /1994 Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 20
ΠΔ 84/2008 Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνοριακών φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Π.Δ. 352/1995 Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis