Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Π.Δ. 116/2007 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 40
Π.Δ. 178/2014 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25
Π.Δ. 100/2003 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 161/1988 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
ΠΔ 48/2006 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 112/2008 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40
Π.Δ. 1/2001 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40
Π.Δ. 27/1986 Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ΑΔΕΙΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
Π.Δ. 36/1997 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 336/2000 Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 188/2001 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτω... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π.Δ. 303/2003 Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Π.Δ. 235/2007 Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 118/2001 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 224/2001 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 332/2000 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 177/1999 (Α΄-166) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 310/1998 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 585/1985 Κανονισμός Εκπαίδευσης προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης - Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 4/1995 Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Π.Δ. 373/2002 Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΔ 496/1987 Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση - μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Π.Δ. 75/1987 Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
Π.Δ. 394/2001 Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20
Π.Δ. 15/1986 Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 141/1993 Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 20
Π.Δ. 144/1991 Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας- Επ’ ανδραγαθία προαγωγές αστυνομικού ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 296/1990 Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποστρατευομένους ανωτάτους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 128/2010 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 15/2007 Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ
Π.Δ. 50/2006 Καθορισμός Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση αποφάσεων αποστρατειών – απολύσεων Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Π.Δ. 245/1997 Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΔ 622/1985 Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 20
Π.Δ. 254/2004 Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΠΔ 9/2011 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 500/1989 Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς - χειριστές και τους εκπαιδευτές τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 208/2001 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 582/1984 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
ΠΔ 82/2011 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 79/2011 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 211/2005 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 184/2009 Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 179/1999 Οργάνωση, διάθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 148/2005 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Π.Δ. 120/2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ 20
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis