Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Sort descending Κατηγορία Credits Αρχείο
N. 2622/1998 Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 20
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθ. 7002/4/47-β της 07.07/26.07.2012 "Κατανομή οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Υγειονομικοί σε ειδικότητες" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθμ. 7001/2/744-ι της 06.04/12.05.2011 "Ίδρυση Γραφείων Ενημέρωσης Δημοσιογράφων στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. 7004/5/19-β’ της 3.12.2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Κ.Υ.Α. 42926οικ. της 11/12.06.2018 Καθορισμός φορέα και διαδικασία υλοποίησης μέτρων προστασίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40
Ν. 2226/1994 Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Ν. 2265 /1994 Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 20
Ν. 2334/1995 Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 3181/2003 Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 20
Ν. 3387/2005 Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 3686/2008 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Ν. 3688/2008 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 1/2001 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40
Π.Δ. 10/2018 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Π.Δ. 100/2003 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 110/2002 Σύσταση Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 112/2008 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 116/2007 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 118/2001 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 120/2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ 20
Π.Δ. 128/2010 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 132/2012 Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας - Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40
Π.Δ. 141/1993 Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 20
Π.Δ. 144/1991 Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας- Επ’ ανδραγαθία προαγωγές αστυνομικού ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 148/2005 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Π.Δ. 15/1986 Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 15/2007 Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ
Π.Δ. 161/1988 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 178/2014 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 179/1999 Οργάνωση, διάθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 184/2009 Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 188/2001 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτω... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Π.Δ. 208/2001 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 211/2005 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 224/2001 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 235/2007 Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 40
Π.Δ. 245/1997 Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Π.Δ. 254/2004 Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Π.Δ. 27/1986 Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ΑΔΕΙΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
Π.Δ. 296/1990 Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποστρατευομένους ανωτάτους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Π.Δ. 303/2003 Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Π.Δ. 310/1998 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Π.Δ. 319/1995 Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
Π.Δ. 332/2000 Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 177/1999 (Α΄-166) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis