Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by teddy on
Ο ιδιοκτήτης καταστήματός υγειονομικού ενδιαφεροντος καφετερία απαιτείται άδειά εργασίας σερβιτόρου?
Greek

Υποβλήθηκε από AOFPETA. Ημερομηνία: Παρ, 09/26/2014 - 23:15 Μόνιμος σύνδεσμος

Άρθρο 4 Π.Δ.180/79
«1.Η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαγορεύεται χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής. Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια, χωρίς χρονικό περιορισμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους παρέχοντες μη εξηρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόληση τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος.
Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται προσωρινά σε περίπτωση που θα ασκηθεί κατά του κατόχου δίωξη για τα αδικήματα που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου ή οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης, για τα αδικήματα της ίδιας παραγράφου.
Η αρχή που διενεργεί την προανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα ζητεί, με έγγραφο της από την αρχή που εξέδωσε την άδεια εργασίας, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της, κατά περίπτωση».
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται υπό της οικείας Υπηρεσίας Ασφαλείας, κατόπιν υποβολής υπό του ενδιαφερομένου αιτήσεως μετ' αποσπάσματος του ποινικού μητρώου και δύο (2) φωτογραφιών. Απαγορεύεται η χορήγησης αδείας εις τους μη συμπληρώσαντος τον 18ον έτος της ηλικίας των, ως και εις τους καταδικασθέντες τελεσιδίκως, δι' εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εκ προθέσεως, δι' αδικήματα αφορώντα τα ήθη εν γένει, επί παρανομώ οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του νόμου «περί εμπορίας ναρκωτικών».
«3. Οι εργαζόμενοι χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια, καθώς και οι απασχολούντες τέτοιο προσωπικό, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Π.Κ., εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη».

Υποβλήθηκε από sakis01. Ημερομηνία: Σάβ, 09/27/2014 - 09:11 Μόνιμος σύνδεσμος

[b]Ως προς τη νομιμότητα έκδοσης αδειών εργασίας κατά τις διατάξεις του π.δ. 180/1979[/b]

Το π.δ. 180/1979 εκδόθηκε κατόπιν της νομοθετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με το άρθρο 167 του β.δ. περί του Κανονισμού της Αστυνομίας Πόλεων.

Η υπ΄ αριθμ. [url=https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVRDRPRlgybk9TQ1E/edit?usp=s… Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου[/url] έκρινε τις διατάξεις του ανίσχυρες, κατά το μέρος που επιβάλλουν την υποχρέωση έκδοσης άδειας εργασίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς εκδόθηκαν καθ΄ υπέρβαση της δοθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Ακολούθως, [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-genika-nomothetemata… τη διάταξη του άρθρου 17 ν. 3938/2011[/url], θεσπίστηκε εκ νέου υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εργασίας των εργαζομένων σε ΚΥΕ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της αστυνομικής άδειας[b] καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα[/b] το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Η διάταξη του ν. 3938 όμως προσκρούει στον [url=http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/303]ν. 3919/2011 (Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων κλπ)[/url], όπως τροπ. με τον ν. 4038/2012 (μεταγενέστερο της διάταξης του άρθρου 17 ν. 3938/2011), το οποίο και αναφέρει τα εξής : «Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού καταργούνται».

Το ΥΠτΠ απέστειλε την 30-9-2013 σχέδιο π.δ. με θέμα «Έκδοση διοικητικής άδειας για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (την αρχή που κρίνει αν θα θεσπιστεί εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919), προκειμένου γνωμοδοτήσει ως προς τη σκοπιμότητα διατήρησης του καθεστώτος έκδοσης άδειας.

Η εν λόγω Αρχή με την [url=https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVaEwyWDNQUkdQV2c/edit?usp=s…]υπ΄ αριθμ. 33/VII/2013 Γνωμοδότηση[/url], η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1124/5.5.2014, έκρινε ότι πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς έκδοσης άδειας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και έδωσε το πράσινο φως για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, το οποίο αναμένεται.

Η Αρχή Ανταγωνισμού όμως έκρινε και κάτι άλλο. Έκρινε (ως μόνη αρμόδια) ότι οι διατάξεις του π.δ. 180/1979 και του ν. 3938/2011 που αφορούν την άδεια εργασίας έχουν καταργηθεί στο σύνολο τους (βλ. σκέψη υπ΄ αριθμ. 9) και [b]"..επομένως, σήμερα, για την εργασία σε καταστήματα κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, αρκεί η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος..."[/b].

[edit time=1411798947]sakis01[/edit]

Υποβλήθηκε από Παλιοσειρά. Ημερομηνία: Δευ, 11/21/2022 - 17:14 Μόνιμος σύνδεσμος

Το έτος 2007 ανακλήθηκε προσωρινά άδεια εργασίας ατόμου για τα αδικήματα σωματεμποριας, μαστροπεία και περί Αλλοδαπών. Το έτος 2009 με απόφαση του ΜΟΔ καταδικαστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση με 3ετη αναστολή. Με αίτηση του ζητά τώρα την επιστροφή της ανακληθεισας άδειας. Την επιστρέφουμε ή λόγω καταδίκης έστω και με αναστολή την αφαιρούμε οριστικά?

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis