Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
περιπολικο_intime
11:39 | 20/11/2023

Oι ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας για ανανέωση του μηχανοκίνητου στόλου είναι διαρκείς.

Ως εκ τούτου λαμβάνονται πρωτοβουλίες από την ηγεσία με σκοπό την απόκτηση νέων οχημάτων που μάλιστα να διαθέτουν σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας η διακήρυξη  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια  100 υβριδικών αστυνομικών αυτοκινήτων.

 

Δείτε τη σχετική απόφαση του Υπαρχηγού του Σώματος:

Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια «εκατό (100) υβριδικών αστυνομικών αυτοκινήτων», όπως περιγράφονται ειδικότερα στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης» και στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» της παρούσας,  μέσω της Πράξης «Προμήθεια νέων σύγχρονων υβριδικών οχημάτων για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5217514 στο Υποπροʆγραμμα Α ᖹ «Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.1 «Ενεργειακή Απόδοση», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #3.999.999,44# ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών, Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης και Φ.Π.Α..-
Ο
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΒΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

(φωτο αρχείου από το πρακτορείο intimenews)

Δείτε ακόμα στο Policenet.gr: Νέες προαγωγές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis