Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
Ο Νόμος 4139/2013 διατίθεται σε Κωδικοποιημένο ενιαίο κείμενο με ενημερωμένες και ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των διατάξεων των: ΦΕΚ Α ΄92/19.04.2013 (Διόρθωση Σφαλμάτων), Ν. 4208/2013, Ν. 4238/2014, Ν. 4251/2014, Ν. 4274/2014, Ν. 4285/2014, Ν. 4322/2015, Ν. 4509/2017, Ν. 4523/2018, Ν. 4554/2018, Ν. 4600/2019 (Α΄ 43), Ν. 4601/2019 (Α΄ 44), Ν. 4610/2019 (Α΄ 70), Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 145/2019), Ν. 4638/2019 (Α΄ 181), Ν. 4662/2020 (Α΄ 27), Ν. 4691/2020 (Α΄ 108), Ν. 4737/2020 (Α΄ 204), Ν. 4801/2021 (Α΄ 83), Ν. 4829/2021 (Α΄ 166), Ν. 4864/2021 (Α΄ 237).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

 • 22-07-2014: Κωδικοποίηση Διατάξεων σε ενιαίο κείμενο
 • 18-09-2014: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του ΦΕΚ Α ΄92/19.04.2013 (Διόρθωση Σφαλμάτων) και του Ν. 4274/2014
 • 04-05-2015: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4285/2014
 • 01-06-2015: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4322/2015
 • 27-12-2017: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του  Ν. 4509/2017
 • 16-03-2018: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4523/2018
 • 02-08-2018: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4554/2018
 • 05.01.2019: Προστέθηκαν ερμηνευτικά σχόλια στα άρθρα 20 έως και 23 του Ν. 4139/2013 (Α΄ 74), τα οποία σχετίζονται με τις διατάξεις της περ. θ) του άρθρου 4 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139).
 • 28.07.2019: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
 • 29.07.2019: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4601/2019 (Α΄ 44)
 • 08.09.2019: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
 • 06.11.2019: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 145/2019)
 • 7.3.2020: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και του Ν. 4662/2020 (Α΄ 27)
 • 30.7.2020: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4691/2020 (Α΄ 108)
 • 23.12.2020: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4737/2020 (Α΄ 204)
 • 18.6.2021: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4801/2021 (Α΄ 83)
 • 3.1.2021: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4829/2021 (Α΄ 166)
 • 9.1.2021: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4864/2021 (Α΄ 237)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Νομοθετήματα ίδιας κατηγορίας
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis