Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις των:

 • Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)
 • Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)
 • Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)
 • Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)
 • Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)
 • Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)
 • N. 4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)
 • Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)
 • Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)
 • Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261, τ. Α΄)
 • Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)
 • Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)
 • Ν. 4382/2016 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄)
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)
 • Ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄)
 • Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)
 • Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)
 • Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)
 • N. 4487/2017 (ΦΕΚ 116, τ. Α΄)
 • Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ 165, τ. Α΄)
 • Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)
 • N. 4530/2018 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)
 • Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)
 • Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)
 • N. 4568/2018 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)
 • Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄)
 • Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
 • Ν. 4663/2020 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)
 • Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53, τ. Α΄)
 • Ν. 4704/2020 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)
 • Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)
 • Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)
 • Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)
 • Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄)
 • Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)
 • Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166, τ. Α΄)
 • Ν. 4850/2021 (ΦΕΚ 208, τ. Α΄)
 • Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)
 • Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)
 • Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 • 19.11.2012: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)
 • 07.02.2013: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)
 • 24.04.2013: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)
 • 13.08.2013: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)
 • 16.10.2013: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)
 • 04.02.2014: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)
 • 14.04.2014: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του N. 4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)
 • 08.07.2014: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)
 • 16.08.2014: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)
 • 26.12.2014: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261, τ. Α΄)
 • 07.11.2015: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)
 • 13.02.2016: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)
 • 27.04.2016: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4382/2016 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄)
 • 10.10.2016: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄)
 • 03.12.2016: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)
 • 04.04.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)
 • 22.05.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)
 • 12.08.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του N. 4487/2017 (ΦΕΚ 116, τ. Α΄)
 • 04.11.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ 165, τ. Α΄)
 • 24.12.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)
 • 06.04.2018: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του N. 4530/2018 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)
 • 07.04.2018: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του N. 4531/2018 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)
 • 21.09.2018: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)
 • 14.10.2018: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του N. 4568/2018 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)
 • 05.06.2019: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄)
 • 02.11.2019: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
 • 13.02.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4663/2020 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)
 • 11.05.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53, τ. Α΄)
 • 04.09.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4704/2020 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)
 • 27.09.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184)
 • 06.01.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)
 • 07.01.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)
 • 21.03.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄)
 • 2.12.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄) και του 4829/2021 (ΦΕΚ 166, τ. Α΄)
 • 24.12.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4850/2021 (ΦΕΚ 208, τ. Α΄)
 • 20.1.2022: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)
 • 2.5.2022: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)
 • 16.9.2022: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis