Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις των:

 • Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)
 • Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 67, τ. Α΄)
 • Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263, τ. Ά)
 • Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263, τ. Α΄)
 • Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)
 • Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234, τ. Α΄)
 • Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)
 • Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)
 • Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)
 • Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215, τ. Α΄)
 • Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄)
 • Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35, τ. Α΄)
 • Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)
 • Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206, τ. Α΄)
 • Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)
 • Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
 • Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)
 • Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)
 • Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)
 • Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)
 • Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄)
 • Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-08-2015, τ. Α΄)
 • Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)
 • Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, τ. Α΄)
 • N. 4407/2016 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)
 • Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄)
 • Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201, τ. Α΄)
 • Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)
 • Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9, τ. Α΄)
 • Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)
 • Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)
 • Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140, τ. Α΄)
 • Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄)
 • Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)
 • Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)
 • Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)
 • Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
 • Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53, τ. Α΄)
 • Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)
 • Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)
 • Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)
 • Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)
 • Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)
 • Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)
 • Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)
 • Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)
 • Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166, τ. Α΄)
 • N. 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)
 • Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)
 • Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)
 • Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)
 • Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 • 25.4.2013: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις των Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄), Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 67, τ. Α΄), Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263, τ. Ά), Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263, τ. Α΄), Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄), Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234, τ. Α΄), Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄), Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄), Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄), Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215, τ. Α΄), Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄), Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35, τ. Α΄), Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄), Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206, τ. Α΄) και Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)
 • 28.7.2013: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
 • 17.2.2014: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)
 • 27.3.2014: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)
 • 19.4.2014: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις των Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄) και Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)
 • 07.8.2014: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄)
 • 13.8.2014: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)
 • 28.8.2015: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-08-2015, τ. Α΄)
 • 24.2.2016: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)
 • 18.5.2016: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, τ. Α΄)
 • 7.8.2016: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του N. 4407/2016 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)
 • 16.8.2016: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)
 • 8.7.2017: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄)
 • 29.12.2017: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201, τ. Α΄)
 • 24.01.2018: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)
 • 1.2.2018: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9, τ. Α΄)
 • 3.9.2018: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄) και του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)
 • 2.10.2018: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140, τ. Α΄)
 • 3.6.2019: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄)
 • 26.8.2019: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)
 • 11.5.2020: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)
 • 12.5.2020: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)
 • 13.5.2020: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
 • 17.5.2020: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53, τ. Α΄)
 • 07.8.2020: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)
 • 19.8.2020: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)
 • 24.09.2020: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)
 • 16.12.2020: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)
 • 09.1.2021: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)
 • 26.4.2021: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)
 • 27.5.2021: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)
 • 13.7.2021: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)
 • 1.1.2022: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166, τ. Α΄)
 • 2.1.2022: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του N. 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)
 • 12.1.2022: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)
 • 21.1.2022: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)
 • 27.4.2022: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)
 • 6.8.2022: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis