Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις των:

 • Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273, τ. Α΄)
 • Ν. 2858/2000 (ΦΕΚ 247, τ. Α΄)
 • Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)
 • Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239, τ. Α΄)
 • Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)
 • Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)
 • Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302, τ. Α΄)
 • Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)
 • Ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)
 • Ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄)
 • Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)
 • Ν. 3479/2006 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)
 • Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)
 • Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)
 • Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120, τ. Α΄)
 • Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35, τ. Α΄)
 • Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)
 • Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)
 • Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)
 • Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)
 • Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)
 • Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)
 • Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)
 • Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)
 • Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)
 • Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)
 • Ν. 4355/2015 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)
 • ΠΝΠ της 30/12/2015 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)
 • Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)
 • Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)
 • Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)
 • Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄)
 • Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)
 • Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100, τ. Α΄)
 • Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)
 • Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)
 • Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)
 • Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)
 • Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52, τ. Α΄)
 • Ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77, τ. Α΄)
 • Ν. 4639/2019 (ΦΕΚ 185, τ. Α΄)
 • Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄)
 • Ν.  4659/2020 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)
 • Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127, τ. Α΄)
 • Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)
 • Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227, τ. Α΄)
 • Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)
 • Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄)
 • Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)
 • Ν. 4818/2021 (ΦΕΚ 124, τ. Α΄)
 • Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)
 • Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)
 • Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 • 03.02.2012: Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273, τ. Α΄), Ν. 2858/2000 (ΦΕΚ 247, τ. Α΄), Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄), Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239, τ. Α΄), Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄), Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄), Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302, τ. Α΄), Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄), Ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄), Ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄), Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄), Ν. 3479/2006 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄), Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄), Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄), Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120, τ. Α΄)
 • 26.02.2012: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35, τ. Α΄)
 • 06.03.2012: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)
 • 27.03.2012: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)
 • 16.04.2012: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)
 • 04.02.2013: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)
 • 05.05.2013: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)
 • 18.07.2013: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)
 • 16.01.2014: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)
 • 16.08.2014: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)
 • 02.01.2015: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)
 • 20.05.2015: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)
 • 26.12.2015: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4355/2015 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)
 • 08.01.2016: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του ΠΝΠ της 30/12/2015 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)
 • 08.04.2016: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)
 • 12.08.2016: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)
 • 29.10.2016: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)
 • 02.01.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄)
 • 08.06.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)
 • 24.07.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100, τ. Α΄)
 • 26.12.2017: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)
 • 26.12.2018: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)
 • 02.05.2019: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)
 • 26.08.2019: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)
 • 01.09.2019: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52, τ. Α΄)
 • 16.09.2019: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77, τ. Α΄)
 • 17.04.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4639/2019 (ΦΕΚ 185, τ. Α΄), του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄) και του Ν.  4659/2020 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)
 • 06.09.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127, τ. Α΄)
 • 20.09.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)
 • 21.11.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227, τ. Α΄)
 • 15.12.2020: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)
 • 19.2.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄)
 • 21.6.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)
 • 22.7.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4818/2021 (ΦΕΚ 124, τ. Α΄)
 • 6.9.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)
 • 25.9.2021: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)
 • 4.3.2022: Ενσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis