Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5 και 22 (ΦΕΚ 103/Α/25.5.2006).

2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...» (ΦΕΚ 535/ Β/1.8.1988).

3. Τα από 2.5.2006 και 25.6.2007 έγγραφα της Εταιρείας MEDITRINA Ε.Π.Ε.

4. Τις υπ’ αριθμ. 31303/9.5.2007, 31319/9.5.2007, 31321/9.5.2007 και 31322/9.5.2007 αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος OXXALGAN.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/16.7.2007 συνεδρία γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

6. Την υπ’ αριθμ. 30356/2006 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis