Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5 και 22 (ΦΕΚ 103/Α/25.5.2006).

2. Την υπ’ αριθ. Α6β/6543/15.7.1988 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...».

3. Τις υπ’ αριθ. 2766101/16.3.2007, 2766102/16.3.2007, 2766103/16.3.2007, και 2766104/16.3.2007 αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος FENTADUR.

4. Τις υπ’ αριθ. 23261/4.4.2007, 23262/4.4.2007, 23263/4.4.2007, 23264/4.4.2007 και 23265/4.4.2007 αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MATRIFEN.

5. Την υπ’ αριθ. 2/16.7.2007 συνεδρία γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

6. Την υπ’ αριθ. 30356/2006 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis