Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/Α΄/25.5.2006).

2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...» (ΦΕΚ 535/Β΄/1.8.1988).

3. Τις υπ’ αριθμ. 63920/7.11.2008 και 63921/7.11.2008 αποφάσεις του ΕΟΦ περί χορήγησης άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή για τα φαρμακευτικά προϊόντα LYSANXIA και PRAZENE αντίστοιχα.

4. Το από 1.12.2008 έγγραφο της εταιρείας UNIPHARMA, με την υπ’ αριθμ. 34469/27.5.2008 τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος RELACTON−C.

5. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/10.3.2000), Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

6. Το ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α΄/6.8.2003) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/11.7.2005), Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις.

7. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, υπ’ αριθμ. 2/19.1.2009 συνεδρία.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis