Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/τ. Α΄/25.5.2006).

2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...».

3. Την υπ’ αριθμ. Ε(2005)4087/13.10.2005 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του ορφανού φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος XYREM.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.116025/11/9/07 κοινή υπουργική απόφαση Μεταφοράς της ουσίας GHB από τον Πίνακα Α΄ στον Πίνακα Γ΄ του ν. 3459/2006.

5. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συνεδρία αριθμ. 2/16.7.2007.

6. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ. 125549/4.10.2207 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis