Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103/25.5.2006).

2) Το π.δ. 312/92 άρθρο 4. (ΦΕΚ Α΄ 157/16.9.1992).

3) Την υπ’ αριθμ. Α6β/5558/4.7.1979, Υπ. Απόφαση όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 2211/4.7.1979 απόφαση.

4) Την Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών αριθμ. 6/9.6.2009.

5) Την Πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

6) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis