Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις των:

 • N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)
 • N. 4361/2016 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)
 • N. 4407/2016 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)
 • N. 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)
 • N. 4579/2018 (ΦΕΚ 201, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 53/2019 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 62/2019 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)
 • Ν. 4635/2019  (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
 • Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄)
 • Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)
 • Ν 4760/2020 (ΦΕΚ 247, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 22/2022 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)
 • Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 • 15.08.2014: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)
 • 08.02.2016: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του N. 4361/2016 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)
 • 05.08.2016: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του N. 4407/2016 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)
 • 07.05.2018: Μεταβολές στο άρθρο 36
 • 16.01.2019: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων των N. 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α'), N. 4579/2018 (ΦΕΚ 201, τ. Α΄)
 • 19.09.2019: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Π.Δ. 53/2019 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)
 • 24.09.2019: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Π.Δ. 62/2019 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)
 • 15.01.2020: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4635/2019  (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
 • 16.01.2020: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄)
 • 31.05.2020: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)
 • 7.1.2021: Ενσωμάτωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4760/2020 (ΦΕΚ 247, τ. Α΄)
 • 30.3.2022: Ενσωμάτωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Π.Δ. 22/2022 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)
 • 19.8.2022: Ενσωμάτωση με τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis