Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας  Π.Δ. 258/1986 (ΦΕΚ Α΄ 121)

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

Έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των:

Π.Δ. 258/1986, Ν. 1649/1986, Ν. 1653/1986, Ν. 1738/1987, Ν. 1756/1988, Ν. 1805/1988, Ν. 1868/1989, Ν. 1897/1990, Ν. 1941/1991, Ν. 2145/1993, Ν. 2168/1993, Ν. 2172/1993, Ν. 2207/1994, Ν. 2298/1995, Ν. 2331/1995, Ν. 2408/1996, Ν. 2479/1997, Ν. 2521/1997, Ν. 2721/1999, Ν. 2776/1999, Ν. 2854/2000, Ν. 2865/2000, Ν. 2915/2001, Ν. 2928/2001, Ν. 2943/2001, Ν. 3060/2002, Ν. 3090/2002, Ν. 3160/2003, Ν. 3189/2003, Ν. 3226/2004, Ν. 3251/2004, Ν. 3346/2005, Ν. 3472/2006, Ν. 3500/2006, Ν. 3625/2007, Ν. 3659/2008, Ν. 3674/2008, Ν. 3727/2008, Ν. 3772/2009, Ν. 3783/2009, Ν. 3811/2009, Ν. 3849/2010, Ν. 3860/2010, Ν. 3875/2010, Ν. 3904/2010, Υ.Α. 12387/2010 (ΦΕΚ Β 1991), Ν. 3994/2011, Ν. 4055/2012, Ν. 4139/2013, Ν. 4198/2013, Ν. 4205/2013, Ν. 4236/2014, Ν. 4251/2014, Ν. 4254/2014, Ν. 4264/2014, Ν. 4267/2014, N. 4274/2014, Ν. 4322/2015, Ν. 4356/2015, Ν. 4360/2016, Ν. 4411/2016, Ν. 4443/2016, Ν. 4446/2016, N. 4478/2017, N. 4509/2017, Ν. 4531/2018 , Ν. 4555/2018 (για ερμηνευτικά σχόλια), Ν. 4596/2019 (Α΄ 32)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

 • 01.08.2014: Ενσωμάτωση διατάξεων σε ενιαίο κείμενο
 • 04.08.2014: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του N. 4274/2014
 • 23.05.2015: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του N. 4322/2015
 • 22.01.2016: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4356/2015
 • 28.02.2016: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4360/2016
 • 13.09.2016: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4411/2016
 • 29.01.2017: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4443/2016
 • 30.01.2017: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4446/2016
 • 02.07.2017: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του N. 4478/2017
 • 29.12.2017: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του N. 4509/2017
 • 16.04.2018: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4531/2018 (Α΄ 62)
 • 19.09.2018: Προστέθηκαν ερμηνευτικά σχόλια στα άρθρα 111, 112, 409, 413, 417 και 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 235 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 127 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133)
 • 27.02.2019: Ενσωμάτωση τροποποιήσεων του Ν. 4596/2019 (Α΄ 32)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis