Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by geo600 on Πέμ, 03/10/2022 - 21:15
Καλησπέρα,από το ΠΔ 100/03 δε μπορώ βγάλω άκρη Κ στα τηλέφωνα με παραπέμπουν στο ανώτερω ΠΔ. Στον τόπο που υπηρετώ η θεραπεία είναι ανεπαρκής και βάσει των θεράποντων ιατρών ( στρατιωτικων)πρέπει το παιδί να μετακινηθεί σε ανάλογο σταθερό περιβάλλον . έχω τα σχετικά έγγραφα ενώ επίκειται και πιστοποίηση αναπηρίας. Στην αίτηση που έκανα για τις τακτικές δεν ανάφερα κάτι καθώς δεν είχα εγγραφή διάγνωση. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση( και σε ποιον) για εκτακτη μετάθεση κ να αναφέρω Κ να επισυνάπτω τα έγγραφα( Αρ 17 του 100/03); Διαφορετικά υπάρχει δυνατότητα απόσπασης και για πόσο( στο διηνεκές Ή για τετράμηνο); Αν υπάρχει κανείς να μου δώσει πληροφορίες επί του θέματος ή αν έχει αντιμετωπίσει κάποια όμοια αναποδια, οι πληροφορίες είν'υπερπολιτιμες γιατί υπάρχει επείγον πρόβλημα. Ευχαριστώ

Υποβλήθηκε από calisto. Ημερομηνία: Πέμ, 03/10/2022 - 21:58 Μόνιμος σύνδεσμος

Καλησπέρα με παιδί με αναπηρία άνω του 67% μπορείς να πας στον τόπο συμφέροντος σου με έκτακτη μετάθεση. Πρέπει πρώτα να περάσεις κεπα να πάρεις ποσοστό μετά και με όλες τις γνωματεύσεις που έχεις από δημόσια νοσοκομεία πάντα θα κάνεις αίτηση για έκτακτη μετάθεση (μπορείς οποτεδήποτε να την κάνεις) θα συνυποβαλεις όλα τα χαρτιά στη γραμματεία της υπηρεσίας σου θα την προωθήσουν ιεραρχικά και ότι χρειαστεί παραπάνω (σίγουρα θα ζητήσουν να περάσει και επιτροπή ΑΕΑ το παιδί αλλά δεν είναι τίποτα αν έχεις ήδη περάσει κεπα) θα στο ζητήσουν επιπρόσθετα...!! Και μετά απλά περιμένεις να γίνει η συνεδρίαση για τις έκτακτες νομιζω γίνονται κάπου 2 φορές το χρόνο και θα πας στο τόπο σφεροντων σου..απλά το κεπα πρέπει να σου βγάλει αναπηρία 67% και άνω τουλάχιστον!!

Υποβλήθηκε από Dimitris_12. Ημερομηνία: Παρ, 03/11/2022 - 10:23 Μόνιμος σύνδεσμος

Καλησπέρα το εδαφ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.δ. 100/2003 έχει τροποποιηθεί 2 φορές και έχει αντικατασταθεί με το Άρθρο 10 του Π.Δ. 75/2016

Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα, όπως αυτό ορίζεται στην υπ’αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 από 12-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’1386), όπως ισχύει, του αστυνομικού ή μέλους της ίδιας οικογένειάς του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την αίτηση συνυποβάλλονται: α) αντίγραφο του ατομικού δελτίου ασθενειών, εφόσον η πάθηση αφορά τον ίδιο, β) πλήρες ιστορικό της νόσου από τον θεράποντα ιατρό, γ) αντίγραφο των σχετικών προς την επικαλούμενη πάθηση εντολών υγειονομικής περίθαλψης και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, από τα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας και συνταγολογίου, δ) γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου, ειδικού επί της παθήσεως και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πάθηση, όπως εξιτήριο Νοσοκομείου ή Κλινικής, γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή άλλων ειδικών επί της παθήσεως ιατρών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων κ.λπ., προς διευκόλυνση του ιδίου και των αρμοδίων Υπηρεσιών και ε) γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου του τόπου για τον οποίο επιθυμεί έκτακτη μετάθεση ο ενδιαφερόμενος, στην οποία να αναφέρεται ότι ο έχων την περιγραφόμενη πάθηση θα δύναται να παρακολουθείται για το πρόβλημά του στον τόπο αυτό ή προσκόμιση αντίστοιχης γνωμάτευσης ιατρού, ειδικού επί της παθήσεως, του τόπου για τον οποίο επιθυμεί έκτακτη μετάθεση ο ενδιαφερόμενος. Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου υποβάλλει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αυτή στη συνέχεια παραπέμπει τον πάσχοντα αστυνομικό ή το πάσχον μέλος της ιδίας οικογένειάς του ενώπιον της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, διαβιβάζοντας σ` αυτή όλη τη σχετική αλληλογραφία. Η αυτοπρόσωπη παρουσίαση στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του πάσχοντος μέλους της ιδίας οικογένειας του αστυνομικού δεν απαιτείται σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας μετακίνησής του, που προκύπτουν από γνωμάτευση του εκτελούντος χρέη υπηρεσιακού ιατρού στον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου. Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή στη συνέχεια εξετάζει τους παραπεμπόμενους και γνωματεύει σχετικά. Σε περίπτωση που η γνωμάτευσή της αφορά αστυνομικό που πάσχει από δυσίατο νόσημα προχωρεί σε κρίση της σωματικής του ικανότητας, από υγειονομικής πλευράς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην ίδια γνωμάτευσή της η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή θα αποφαίνεται: α) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επαρκούς ιατρικής παρακολούθησης του έχοντος το δυσίατο νόσημα αιτούντος αστυνομικού ή μέλους της ιδίας οικογένειάς του στον τόπο για τον οποίο επιθυμεί έκτακτη μετάθεση ο ενδιαφερόμενος και β) αν η κατάστασή του επιτρέπει την ασφαλή μετακίνησή του.

Για πιστοποίηση αναπηρίας του τέκνου δύναται να υποβάλλεις αίτηση προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας /Κλάδος Διοικητής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού /Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικου Προσωπικού **/ Γραφείο 2 (** Αν κατέχεις βαθμό Υπαστυνομου Β και άνω υποβάλλεις αίτηση προς Τμήμα Αξιωματικων) σύμφωνα με την οποία να αιτηθείς εξέταση από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να πιστοποιήσει βαθμό αναπηρίας. Το αρμόδιο κατά Κλάδο Τμήμα, διαβιβάζει την αίτηση στην Διεύθυνση Υγειονομικου και σε διάστημα 40 ημερών γίνεται η εξέταση από την ΑΥΕ.

Υποβλήθηκε από geo600. Ημερομηνία: Κυρ, 03/13/2022 - 12:53 Μόνιμος σύνδεσμος

Το προσεχές διάστημα μόλις παραλάβω τα σχετικά έγγραφα ( και περάσει η επήρεια του σοκ) θα ξεκινήσω τις σχετικές διαδικασίες. Τηλέφωνα στο αρχηγείο ούτε καν τα σηκώνουν για να δώσουν μια πληροφορία. Σας ευχαριστώ και πάλι καλημερα και υγεία σε όλους

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis