Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by teddy on Σάβ, 03/30/2019 - 19:07
Του χρόνου γίνομαι υπαστυνομος. Μπορώ να είμαι δημοτικός σύμβουλος?

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Κυρ, 03/31/2019 - 10:15 Μόνιμος σύνδεσμος

<pre id="preword"><span id="msgfield"><span id="msgfield"><span id="msgfield">Έχω υπόψη μου αυτές τις διατάξεις και δεν έχω υπόψη μου να υπάρχει κάτι άλλο ειδικότερο

Αρθρο 14 του Ν3852/2010 όπως ισχύει με την τροποποίηση απο το άρθρο 11 Ν.4555/2018</span></span>

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι,
σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών.
Κατ` εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,
εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους
τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να
είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν
την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να
παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.

</span>
<span id="msgfield"><span id="msgfield">Το άρθρο 44 του <span id="msgfield"><span id="msgfield"><span id="msgfield">Ν.4555/2018 προβλέπει οτι</span></span></span>:
"2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` ισχύουν από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δημοτική περίοδο.

<span id="msgfield">3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 39 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις εκλογές για
την ανάδειξη δημοτικών αρχών της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010".</span>

</span></span><span id="msgfield"><span id="msgfield"><span id="msgfield"> ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

«Άρθρο 9 Διάρκεια δημοτικής περιόδου

1. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300)
κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2.
3.
4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:
α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή
κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο του έτους 2019.</span></span></span></pre>

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis