Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by kluader on Τρί, 02/23/2016 - 16:47

Ερώτηση: Οι πολιτικοί υπάλληλοι, γνωρίζουμε αν μπορούν να κληθούν σε απολογία βάσει του πειθαρχικού μας δικαίου;

Πχ αν ένας Π.Υ. αργεί συστηματικά να προσέλθει για υπηρεσία, πως λέγχεται πειθαρχικά;

Greek

Υποβλήθηκε από kostas-pieria. Ημερομηνία: Κυρ, 02/28/2016 - 12:30 Μόνιμος σύνδεσμος

<p style="text-align: justify;">- Οι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007 όπως τροπ. και ισχύει, Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄ 09-02-2007 και άρθρο 13 παρ. 1&nbsp; Ν.4249/2014). Ειδικότερα: εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 107, 109, 117 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 122 του Ν.3528/2007 αναφορικά με τις πειθαρχικές ποινές και τα όργανα επιβολής αυτών. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από πολιτικό υπάλληλο συντάσσεται σχετική αναφορά από το διαπιστώσα την πράξη αστυνομικό και ασκείται ο πειθαρχικός έλεγχος από το διοικητή της Υπηρεσίας.</p>

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis