Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by nik0s on

Γνωρίζει κάποιος εάν με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 που αφορούν το στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, δεν σχηματίζεται πλέον δικογραφία ούτε κατασχονται τα προιόντα σε περίπτωση έλλειψης άδειας; Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, το διοικητικό πρόστιμο για στέρηση άδειας πώλησης ειδών λαικής τέχνης ποιο είναι;

Greek

Υποβλήθηκε από sylvester79. Ημερομηνία: Σάβ, 06/09/2018 - 12:29 Μόνιμος σύνδεσμος

<p align="center"><strong>Άρθρο 57</strong></p>
<p align="center"><strong>Ποινικές κυρώσεις</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;1. Μέλη των επιτροπών του άρθρου 12 που με οποιονδήποτε τρόπο βεβαιώνουν εν γνώσει τους ψευδώς ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, όπως αυτά αναφέρονται στη δήλωση ή τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά που αυτός υποβάλλει για τη χορήγηση ή την ανανέωση σχετικής άδειας, είναι δικής του παραγωγής ή με οποιονδήποτε τρόπο συμπράττουν στην έκδοση ή τη χορήγηση σε παραγωγό βεβαίωσης με το ανωτέρω ψευδές περιεχόμενο, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα σύμφωνα με άλλη ποινική διάταξη.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong><u>2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα <span style="color:#ff0000;">βιομηχανικών προϊόντων </span>τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Άρθρο 17</strong></p>
<p align="center"><strong>Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ε. Βιομηχανικά είδη.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως <strong>είδη ένδυσης νεωτερισμών</strong>, <strong>ψεύτικα κοσμήματα</strong> (φο μπιζού), <strong>λευκά είδη</strong>, <strong>ψιλικά</strong>, <strong>είδη υπόδησης</strong>, <strong>δερμάτινα είδη</strong> (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), <strong>αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη</strong>, <strong>εκκλησιαστικά είδη</strong>, <strong>είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας</strong>, <strong>μέσα συσκευασίας</strong> (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), <strong>είδη υαλοπωλείου</strong>, <strong>πλαστικά με το μέτρο</strong>, <strong>είδη χαρτιού</strong>, <strong>εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<p style="text-align: justify;">Απο τα ανωτέρω αντιλαμβάνεσαι σε ποιές περιπτώσεις έχουμε πλημ/μα και σε ποιές όχι. Η περίπτωση που αναφέρεις δε βλέπω να εμπίπτει σε όσα ανφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 57 (σε συνδυασμό με το άρθρο 17).</p>
<p style="text-align: justify;">Το πρόστιμο για το υπαίθριο εμπόριο άνευ αδείας και χωρίς τη χρήση αυτοκινούμενου οχήματος είναι 200€.</p>
<p style="text-align: justify;">Η κατάσχεση και καταστροφή είναι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του νόμου 3377/2005 (ως ισχύει - αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του 4155/2013) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται. Αφορά απομιμητικά προϊόντα κλπ, προϊόντα που διακινούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια κλπ. Εφαρμόζεται κανονικά ως ισχύει κατά την άποψή μου. (</p>
<pre id="preword" style="text-align: justify;"><em><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α`265), τα κάθε
είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε
είναι πειρατικά είτε συνιστούν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά
παράβαση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη
άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται με κάθε πρόσφορο τρόπο με την
επιφύλαξη της παραγράφου 5. Ως πειρατικό προϊόν ή προϊόν παράνομης παραποίησης ή απομίμησης νοείται
εκείνο, το οποίο παραβιάζει δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των εδαφίων
α` και β` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1383/2003/ΕΚ.</span></em></pre>
<p>Αν έχεις όμως αμφιβολίες εννοείται οτι μιλάς με εισαγγελέα χωρίς ντροπές και λύνεις κάθε απορία.</p>

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis