Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by gsxrsrad on Παρ, 09/23/2016 - 15:56

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ;ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕ Η ΑΡΚΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΞΕΡΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΗΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΠΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ;ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;


Υποβλήθηκε από kg1204. Ημερομηνία: Σάβ, 10/15/2016 - 17:22 Μόνιμος σύνδεσμος

<p align="right">……………….. 7-12-2014</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΩΜΟΤΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Κατ’ άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Π.Δ.)</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 3021/8/…….-α΄</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Εμείς ο <strong>Αρχιφύλακας…………. Κων/νος</strong>, παρουσία και του <strong>Αστ/κα………….. Δημητρίου</strong>,δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της υπ’ αριθμ.:Γ14/………. από 15-11-2014 παραγγελίας Εισαγγελίας Πρωτοδικών ………………, καλούμε τον <strong>………………….. Παντελεήμων του ………………. και της Ευαγγελίας</strong>, γεν. :03/11/1988 κάτοχος του υπ’ αρίθ : ΑΒ-……………….. Α.Δ.Τ. ,<u>κάτοικος Κερατσινίου επί της Λεωφόρου Σαλαμίνας αρίθμ: …………..</u>, όπως την <strong>10<sup>η</sup>&nbsp; </strong>του μήνα<strong>Δεκεμβρίου</strong> του έτους <strong>2014 </strong>ημέρα της εβδομάδος <strong>Πέμπτη</strong> και ώρα<strong>από 16:30΄εως 18:00΄</strong><em>,</em> εμφανισθεί ενώπιον μας, στο κατάστημα του Αστυνομικού Τμήματος …………..(210-……………..), <u>φέροντας και την Αστυνομική του Ταυτότητα</u>, για να δώσει εξηγήσεις &nbsp;για την αποδιδόμενη σ' αυτόν πράξη: <strong>&nbsp;παράβαση των άρθρων 94,98 και 358 του Π.Κ., </strong>ήτοι&nbsp;«παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή κατ΄ εξακολούθηση» κατόπιν μηνύσεως της………………….. Ειρήνης που υπεβλήθη την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2014 στο Α.Τ. Θήρας .</p>
<p><strong style="font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-size: 1.66em; line-height: 1.25;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ο &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ο &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong><strong style="line-height: 1.5;">Ανακριτικός Υπάλληλος&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Β’ Ανακρ. Υπάλληλος</strong></p>

Υποβλήθηκε από kg1204. Ημερομηνία: Σάβ, 10/15/2016 - 17:25 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ (ΕΓΓΡΑΦΩΝ) ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Στο …………… σήμερα την _____ του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014&nbsp; ημέρα της εβδομάδας ___________________ και ώρα _____ ο υπογραφόμενος _________________________________________________ του&nbsp; Αστυνομικού Τμήματος ……………. μετέβηκα επί της Λεωφόρου Σαλαμίνας στο αριθμητικό …… στο Κερατσίνι όπου διαμένει ο:……………. Παντελεήμων του Γρηγορίου και της …………..,για να επιδώσω σε αυτόν την υπ’ αριθμόν 3021/8/………..-α΄ από 07-12-2014 κλήση του Αστυνομικού Τμήματος……………. σύμφωνα με&nbsp; την οποία καλείται να παρουσιασθεί στο κατάστημα του Αστυνομικού Τμήματος …………… (οδός …………. στη-ο …………)&nbsp; την <strong>10<sup>η</sup> </strong>&nbsp;του μηνός <strong>Δεκεμβρίου</strong> του έτους <strong>2014</strong> ημέρα της εβδομάδας <strong>Πέμπτη</strong> και ώρα <strong>16:30΄-18:00΄</strong> <u>ενώπιον του Αρχιφύλακα (Π.Σ.)………….. Κωνσταντίνου </u>να εξεταστεί ανωμοτί, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Π.Δ., και της υπ’ αριθμ. <strong>Γ14/…………..</strong> από 15-11-2014 παραγγελία Εισαγγελίας Πρωτοδικών&nbsp; ………….., για:<strong>παράβαση των άρθρων 94,98 και 358 του Π.Κ., </strong>ήτοι,&nbsp;«παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή κατ΄ εξακολούθηση» κατόπιν μηνύσεως της …………… Ειρήνης που υπεβλήθη την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2014 στο Α.Τ. Θήρας<strong>.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Και αφού βρήκα τον ίδιο προσωπικά&nbsp; του επέδωσα το παραπάνω έγγραφο ανακοινώνοντας του το περιεχόμενο.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Και αφού δεν βρήκα τόν ίδιον προσωπικά&nbsp; επέδωσα την παραπάνω κλήση στόν&nbsp; σύνοικο ενήλικο&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ________________________________________ και του ανακοίνωσα και προφορικά το περιεχόμενο της.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Και αφού δεν βρήκα τόν ίδιο προσωπικά&nbsp; ούτε άλλο πρόσωπο από τα αναφερόμενα στό άρθρο 155 παράγραφος 2 του&nbsp; Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το θυροκόλλησα επί παρουσία του μάρτυρα _______________________________<br>
__________________________________.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Για πίστωση συντάχθηκε το παρόν το οποίο αφού αναγνώσθηκε ευκρινώς και βεβαιώθηκε&nbsp; υπογράφεται ως έπεται :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:163px;">
<p align="center">Ο</p>
<p align="center">Επιδούς</p>
</td>
<td style="width:168px;">
<p align="center">Ο</p>
<p align="center">Παραλαβών</p>
</td>
<td style="width:259px;">
<p align="center"><span style="line-height: 1.5;">Ο</span></p>
<p align="center">Μάρτυρας κατά την θυροκόλληση</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis