Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by master on Σάβ, 11/13/2021 - 21:30

Καλησπέρα, γνωρίζει κανείς αν το πρόστιμο του άρθρου 48 ΚΟΚ παραμένει 400 ΕΥΡΩ  ή έχει επέλθει μεταβολή. Έχω κοιτάξει το Ν. 2696/1999 στο site του υπουργείου Μεταφορών και στη άτυπη κωδικοποίηση έως και ν. 4663/20 το πρόστιμο παραμένει 400 ΕΥΡΩ. 

Επιβολή διοικητικών μέτρων - Τροποποίηση του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. του ν.4784/2021 ΦΕΚ 40/Α/16-3-2021 ορίζεται ότι :

"2. Για τα διοικητικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο Α’ ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4530/2018 (Α’ 59)."

Στο Κεφάλαιο Α του ν.4784/2021 δεν περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του άρθρου 48 του ΚΟΚ

- Με το άρθρο 28 του ν.4530/2018 ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 προβλεπόταν να εκδοθούν Προεδρικό Διάταγμα και Αποφάσεις για την κατάταξη των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια, σε κατηγορίες: 

α) χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1), 

β) μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2), 

γ) υψηλής επικινδυνότητας (Ε3). 

Στην παρ.5 του ιδίου άρθρου 28 ορίζεται ότι :

"5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4, εξακολουθούν να ισχύουν ο ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, με μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, τις παραβάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή πλημμελή σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων."

 

Greek

Υποβλήθηκε από macgyver3. Ημερομηνία: Τρί, 11/16/2021 - 03:50 Μόνιμος σύνδεσμος

"Για τα διοικητικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο Α’ ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4530/2018 (Α’ 59)."

δηλαδή η παράβαση είναι 200 ευρώ (το 50% των 400 ευρώ)

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis