Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by GIPN on Τετ, 07/01/2020 - 20:15

Καλησπέρα,

--- Σε βραδινή βάρδια είχαμε καταγγελία για διατάραξη από κρεοπωλείο. Συγκεκριμένα μας ανέμενε ο καταγγέλλον και μας υπέδειξε τα ψυγεία του κρεοπωλείου με τα παράπονα να ανάγονταν στον θόρυβο που προκαλούσαν.

 

Έχει εφαρμογή κάποια ειδική διάταξη για ηχορύπναση από ψυγεία καταστήματος;; 

---  Ωστόσο, έχω διαβάσει ότι σε βιομηχανική  επιχείρηση η διαπίστωση της παράβασης της ηχορύπανσης από μαχανολογικές εγκαταστάσεις ενεργείται ύστερα από αυτοψία και δύο (2) ηχομετρήσεις του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας της Περιφέρειας.

 

Εδώ όμως μιλάμε για ένα συνοικιακό κρεοπωλείο.

 

Στο πίσω μέρος βρίσκεται το «μοτέρ» του ψυγείου και μας κατήγγειλαν ότι προκαλείται θόρυβος.

 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις:  είναι όμως μηχανολογική εγκατάσταση το ψυγείο ενός συνοιακού κρεοπωλείου;;

 

---   Καταλαβαίνω ότι οι λέξεις ηχορύπανση, διατάραξη και πρόκληση θορύβου έχουν διαφορετικές έννοιες στην κείμενη νομοθεσία.

 

 σας παραθέτω την Αστυνομική Διάταξη και προσέξτε την παρ. -2-

Άρθρο 2 - Αστυνομική διάταξη 3/1995 - Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις

1. Απαγορεύεται καθ' όλες τις ώρες του 24ώρου:

α. Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο.

β. Η διαλάληση από τους μικροπωλητές και άλλους υπαίθριους επαγγελματίες των ειδών που πωλούν ή του επαγγέλματος τους, καθώς και η χρήση μεγαφώνων η άλλων ηχητικών οργάνων για τον ίδιο σκοπό.

γ. Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των καταστημάτων των πωλούμενων ειδών ή των προσφερόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με φωνές και επικλήσεις. Όταν διαπράττεται παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι διευθυντές των καταστημάτων.

2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργοστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κ.λ.π.) περιστέλλουν στο ελάχιστο δυνατό όριο το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες οικιών, όταν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού ή άλλων μηχανημάτων προκαλείται θόρυβος, από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

3. Οι κάτοικοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων.

4. Οι αρμόδιοι για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών ηχητικών συστημάτων ασφάλειας σε ιδιωτικά και δημόσια οικήματα ή αυτοκίνητα υποχρεούνται να τοποθετούν, ελέγχουν και ρυθμίζουν αυτά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία τους.

Greek

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis