Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by GIPN on Δευ, 11/25/2019 - 13:20

Καλησπέρα,

 

Υπάρχει η υπ΄αριθ.  7011/7/29-ι΄ από 14-11-2003  διαταγή του Α.Ε.Α./Κ.Δ./Δ.Ο.Ν./ΤΜΗΜΑ 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι:

<< Με σκοπό τη συστηματική και ενιαίατήρησητου Βιβλίου Αδικημάτων-

Συμβάντων,καθώςεπίσηςκαιτηναποφυγήπαραλείψεωνκαιπλημμελήενεργειών,

όσωνείναιεπιφορτισμένοιμε τηντήρηση του ενλόγω βιβλίου,παρέχονταιοι

ακόλουθεςοδηγίες:

α.ΣτοΒιβλίοκαταχωρίζονταιόλατααδικήματακαιτασυμβάντατου24ώρου

γιαταοποίαείναιυποχρεωμένηηαστυνομίααπότονπροορισμόκαιτηναποστολή

τηςναεπεμβαίνει.Είναιαδύνατηηπρόβλεψηή οκαθορισμόςακριβώςτωνκανόνων,

ωςπροςτοτιπρέπεινακαταχωρίζεταιστοβιβλίοτούτο,αλλάοιβαθμοφόροι

οφείλουνναέχουνυπόψητουςότιόλαταζητήματαπουυπάγονταιστααστυνομικά

καθήκονταπρέπεινακαταχωρίζονται.Υπενθυμίζεταιότι,πολλέςφορέςγεγονότα

ασήμαντα και μικρής σπουδαιότητας εξελίσσονται σε σπουδαία.Πάντως για

υποθέσεις που γίνεται εγγραφή σε άλλα ειδικά προβλεπόμενα βιβλία,π.χ.

εξαφανισθέντωνατόμων,απολωλότωναντικειμένωνκλπ,η έγγραφη στο βιβλίο

Αδικημάτων–Συμβάντωνπεριττεύει.

Ενδεικτικάαναφέρονταιοιεξήςέγγραφες:

(α)Προσαγωγήατόμων(άρθρο74παρ.15α,εδ,θΠ.Δ.141/91).

(β)Παροχήσυνδρομήςσεαρχήήιδιώτη(άρθρο159Π.Δ.141/91)

(γ)Παροχήσυνδρομήςσεδικαστικόεπιμελητή(άρθρο160Π.Δ.141/91).

(δ)Αιφνίδιοςθάνατος,απόπειρααυτοκτονίας(299,301Π.Κ.,σεσυνδυασμόμεάρθρο

42Π.Κ.,αντίστοιχα,γιααναζήτησητυχόναυτουργούήσυναυτουργούστηνπρώτη

περίπτωσηήσυμμέτοχουστηδεύτερη.

(ε)Παροχή υγειονομικήςπερίθαλψηςκρατουμένου(άρθρο 60παρ.3εδ.η Π.Δ.

141/91).

(στ)Επίλυσηδιαφορώνιδιωτών(άρθρο60παρ.2εδ.στΠ.Δ.141/91).

(ζ)Συνοδείαασφαλείαςχρημάτωνήαξιών(άρθρο157Π.Δ.141/91).

(η)Προστατευτικήφύλαξηπροσώπων(άρθρο118Π.Δ.141/91).

(θ)Αδικήματα που προβλέπονταιαπό τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς

ΠοινικούςΝόμους>>

   Το ερώτημά μου είναι ότι εάν καταχωρούνται στο Βιβλίο Αδικημάτων – Συμβάντων «Δηλώσεις Ιδιωτών»...

     Σαφώς και μας έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν το γεγονός αυτό με θέμα «Μονομερής εγγραφή» και έχουμε πει ότι πάντα πρέπει να καλείται και η άλλη πλευρά προκειμένου να προβάλλει τους ισχυρισμούς της…

   Ναι, αλλά άλλο να προσέρχεται κάποιος και να εκφράζει παράπονα κατά κάποιου ή την εν διαστάσει σύζυγό του και να καλούμε τον ή την καθ΄ού τα παράπονα προκειμένου να γίνουν οι δέουσες συστάσεις προς αποφυγή των συνεπειών του Νόμου κτλ…και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο δράσης της αποστολής της Αστυνομίας ακόμη και σε αστικής φύσεως διαφορές προς την ειρηνική διευθέτηση των μεταξύ τους διαφορών..

   Το θέμα είναι εάν προβλέπεται ή είναι σύννομο Υπηρεσιακά, να προβαίνουμε σε εγγραφές του τύπου «Δηλώσεις Ιδιωτών»…

   Τι είδους εγγραφή είναι αυτή;; Δύναται να αρνηθούμε την εγγραφή;; Στο Βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων μίας Υπηρεσίας, κατά την άποψή μου δεν είναι σύννομο να καταχωρούνται τέτοιου είδους εγγραφές.

   ΝΑΙ υπό την μορφή Παραπόνων – Συστάσεων, ΟΧΙ όμως ότι για παράδειγμα «Προσήλθα να σας δηλώσω ότι η εν διαστάσει σύζυγός μου οδηγεί ένα ΙΧΕ Α. και δεν διαθέτει παιδικά καθίσματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή των παιδιών μου» και κάτι τέτοια...και όλα αυτά για να λάβουν αντίγραφο και να το προσκομίσουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων…

   Κανείς όμως δεν παίρνει θέση…όλοι λένε «έλα μωρέ γράψε εκεί τώρα μία εγγραφή είναι».   [ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ..]

Είναι αδυναμία μίας Υπηρεσίας να διαχειριστεί κάποιον που επιμένει σε κάτι και οφείλουμε να απαντάμε σε αιτήματα με επιχειρηματολογία.

**SYLVESTER79 & SPIROSGIAPROSσας παρακαλώ λίγο την θέση σας. 

Greek

Υποβλήθηκε από sylvester79. Ημερομηνία: Δευ, 11/25/2019 - 19:43 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Δεν έχω χρόνο να το αναλύσω τώρα αλλά άποψή μου είναι οτι:</p>
<p>Στο ΒΑΣ καταχωρούνται αδικήματα, συμβάντα, συνδρομές κλπ για τα οποία η υπηρεσία μας είναι αρμόδια να επιληφθεί με βάση τα ισχύοντα προεδρικά διατάγματα κλπ. Υπο αυτό το πρίσμα, είναι προφανώς άνευ νομικού ερείσματος η καταχώρηση μονομερούς δήλωσης ιδιώτη η οποία δεν καταλήγει σε ενέργεια επί παραπόνων για καθαρά αστικής φύσεως διαφορά ή κατ'έγκληση διωκόμενο αδίκημα. Απο τη στιγμή που απο το νόμο δεν προβλέπεται αυτό, σαφώς και δεν είσαι υποχρεωμένος να το δεχτείς και να ενεργήσεις κατα αυτό τον τρόπο. Δεν χρειάζεται να αποκρούσεις τον πολίτη κάνοντας επί τόπου δικαστήριο και αποδεικτική διαδικασία για να τον πείσεις οτι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει και ο ποινικός κώδικας για να τον πείσεις με άλλον τρόπο οτι στο χώρο που βρίσκεται λειτουργεί μια υπηρεσία με συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, συνεπώς η περαιτέρω παραμονή του εκεί και οι ενοχλήσεις χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος μπορεί να οδηγήσουν αλλού τα πράγματα.Η λογική που ακολουθώ εγώ είναι οτι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να βεβαιώνεται μια κατάσταση και στην περίπτωσή μας η βεβαίωση εγκειται στο γεγονός οτι εκφράστηκαν παράπονα, μεταφέρθηκαν παράπονα, έγιναν συστάσεις, υποδείξεις κλπ , συνεπώς πραγματώθηκε το γράμμα και ο σκοπός του νόμου - εκπληρώθηκε η συγκεκριμένη αποστολή που έχει ανατεθεί απο την πολιτεία. Ως εκεί. Το να βεβαιώνεις όμως οτι ήρθε ο πολίτης και δήλωσε κάτι (ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ) και αποχώρησε, είναι μια πράξη που σίγουρα δεν αποσκοπεί πουθενά, δεν προβλέπεται και αναρωτιέμαι ποιό έννομο συμφέρον θα δικαιολογήσει αργότερα τη λήψη αντιγράφου της καταχώρησης. Ποιό γεγονός βεβαιώνεται που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο? Οτι ήρθε στο αστυνομικό τμήμα? Γιατί το μόνο που είναι βέβαιο είναι οτι ήρθε όντως αφού το βεβαιώνεις. Αυτά που είπε όμως είναι παντελώς αδιάφορα για την υπηρεσία μας. Οι διαταγές του αρχηηγείου περιορίζουν ακόμα και ως προς το τι γράφεται στις εγγραφές όπου έχουμε "διαμεσολάβηση" (παραπονούμενος και καθ'ου). Με ποιά λογική λοιπόν να γράψεις σε μια εγγραφή (πόσο μάλλον μονομερή) την ιστοριούλα που σου παραθέτει ο πολίτης? Τέλος πάντων η απάντησή σου βρίσκεται σε διαταγή του αρχηγείου όπου αναφέρεται το τι γράφεται, πότε και πως. Μονομερείς εγγραφές ΔΕΝ. Θέλει να κάνει μονομερή? Τον ενημερώνεις οτι θα καλέσεις τον καθ'ου και θα μεταφέρεις τα παράπονα για να υπάρχει καταχωρημένη η βεβαίωση οτι ακούστηκε και η αντίθετη άποψη. Σκοπός της εγγραφής και της εμπλοκής μας στα συγκεκριμένα θέματα δεν είναι να γράψουμε την ιστορία της ζωής τους με λεπτομέρειες αλλά να προκύπτει οτι ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ σε οτιδήποτε παραπέρα (δικαστήρια κλπ) είχαν προσπαθήσει να τα βρουν, έγινε "διαμεσολάβηση" απο την αστυνομία, ώστε ο "διάλογός τους" να γίνει πολιτισμένα και τους έγιναν γνωστές οι ΝΟΜΙΜΕΣ επιλογές που είχαν απο την αστυνομία. Ως εκεί.Το οτι ο πολίτης το έχει παρεξηγήσει αυτό οφείλεται είτε σε τακτικές υπηρεσιών της λογικής που ανέφερες (έλα μωρέ μια εγγραφή είναι και τι έγινε) είτε σε τακτικές των δικηγόρων με το σκεπτικό "αν πιάσει έπιασε" (δηλαδή αν δεχτεί τη μονομερή η αστυνομία ακόμα καλύτερα για εμάς, θα τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα στο δικαστήριο). Σε πιέζει ο πολίτης, του αναφέρεις το άρθρο 60 του 141/91 και τη διαταγή του αρχηγείου πάνω στο θέμα αυτό και είσαι οκ. Για μένα εν τέλει η αποδοχή μονομερούς εγγραφής απο την αστυνομία με οδηγεί στο συμπέρασμα οτι προσωπικά μπορώ όποτε μου καπνίσει να μπαίνω στο ΒΑΣ και να κάνω μια μονομερή εγγραφή για τον εαυτό μου όπου θα δηλώνω οτι μια μέρα θα κερδίσω το Τζόκερ και θα φύγω για καριέρα ταυρομάχου στην Ισπανία και δεν έγινε και τίποτα. ΤΟ ΒΑΣ όμως δεν είναι βιβλίο δηλώσεων.- (άποψή μου - αυτό ακολουθώ ως κανόνα εγώ προσωπικά - υπάρχουν 1002 σχετικά θέματα στο policenet που το περιγράφουν - αναλύουν πολύ καλύτερα απο μένα συνάδελφε)</p>

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis