Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by GIPN on Δευ, 11/25/2019 - 13:13

Καλησπέρα,

 

   Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 4637/18-11-2019 «Διατάραξη Ησυχίας» αναφέρει:

«όλες οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες»

   

Σε περίπτωση καταγγελίας και εάν διαπιστώσουμε με τις αισθήσεις μας ότι πράγματι υπάρχει διατάραξη της κοινής ησυχίας…πλημμέλημα και αυτόφωρο;;

  

Όχι από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι εκεί απαιτείται για την διαπίστωση της παράβασης η χρήση ηχόμετρου.

   

Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην 3/΄96 Α.Δ.??

Greek

Υποβλήθηκε από sylvester79. Ημερομηνία: Δευ, 11/25/2019 - 20:48 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Προσωπική μου άποψή :</p>
<p>Η αστυνομική διάταξη έχει παραβάσεις που ως προϋπόθεση έχουν το να διαταράσσεται κάποιος, έχει παραβάσεις που ως προϋπόθεση έχουν την παραγωγή θορύβου κλπ κλπ</p>
<p>¨οταν αναφερόμαστε σε διατάραξη προφανώς και δεν μιλάμε για μια αόρατη ενεργειακή μάζα που ονομάζεται διατάραξη και που αν νιώσουμε να μας γαργαλάει τον αυχένα, βεβαιώνουμε σε ένα χαρτί οτι τη νιώσαμε άρα υπήρχε. Όταν βλέπω γραμμένο το "όποιος διαταράσσει" ή "με αποτέλεσμα να διαταράσσει" ή "διαταράσσοντας με αυτό τον τρόπο" κλπ αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι οτι για να αποτελεί έγκλημα η πράξη του υποκειμένου πρέπει να προκαλείται συγκεκριμένο αποτέλεσμα&nbsp; = παθών απο την ενέργεια του υποκειμένου. Στην περίπτωση της αστυνομικής διάταξης , όπου αυτή αναφέρεται σε πράξη που είναι άδικη με την προϋπόθεση οτι αυτή προκαλεί διατάραξη, αυτό που εγώ περιμένω να δω, αυτό που ψάχνω είναι ο διαταρασσόμενος.</p>
<p>Παράδειγμα:</p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG></o:AllowPNG>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves></w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting></w:TrackFormatting>
<w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning>
<w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF></w:DoNotPromoteQF>
<w:LidThemeOther>EL</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables>
<w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell>
<w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct>
<w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules>
<w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit>
<w:SplitPgBreakAndParaMark></w:SplitPgBreakAndParaMark>
<w:EnableOpenTypeKerning></w:EnableOpenTypeKerning>
<w:DontFlipMirrorIndents></w:DontFlipMirrorIndents>
<w:OverrideTableStyleHps></w:OverrideTableStyleHps>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"></m:mathFont>
<m:brkBin m:val="before"></m:brkBin>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"></m:brkBinSub>
<m:smallFrac m:val="off"></m:smallFrac>
<m:dispDef></m:dispDef>
<m:lMargin m:val="0"></m:lMargin>
<m:rMargin m:val="0"></m:rMargin>
<m:defJc m:val="centerGroup"></m:defJc>
<m:wrapIndent m:val="1440"></m:wrapIndent>
<m:intLim m:val="subSup"></m:intLim>
<m:naryLim m:val="undOvr"></m:naryLim>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"></w:LsdException>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται:</p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο.<strong>(δεν απαιτείται να διαταράσσει, αρκεί να δημιουργεί θόρυβο, συνεπώς τα νόμιμα και μόνο με τη διαπίστωσή σου)</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>β. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεοραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θωρυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κστοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους. <strong>(δε χρειάζεται να διαταράσσει αρκεί να συντρέχουν οι προΫποθέσεις που θέτει -λειτουργία μουσικής ή ραδιοφώνου ή ή ή ή σε υψηλή ένταση και οι θορυβώδεις εκδηλώσεις, αρκεί μόνο η διαπίστωσή σου)</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού. <strong>(το ίδιο, αρκεί μόνο η διαπίστωσή σου)</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών. <strong>(αρκεί η διαπίστωσή σου)</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.<strong>(το ίδιο)</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρις να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.<strong>(το ίδιο)</strong></p>
<p class="MsoNormal">συνεχίζουμε-</p>
<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG></o:AllowPNG>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves></w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting></w:TrackFormatting>
<w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning>
<w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF></w:DoNotPromoteQF>
<w:LidThemeOther>EL</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables>
<w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell>
<w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct>
<w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules>
<w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit>
<w:SplitPgBreakAndParaMark></w:SplitPgBreakAndParaMark>
<w:EnableOpenTypeKerning></w:EnableOpenTypeKerning>
<w:DontFlipMirrorIndents></w:DontFlipMirrorIndents>
<w:OverrideTableStyleHps></w:OverrideTableStyleHps>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"></m:mathFont>
<m:brkBin m:val="before"></m:brkBin>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"></m:brkBinSub>
<m:smallFrac m:val="off"></m:smallFrac>
<m:dispDef></m:dispDef>
<m:lMargin m:val="0"></m:lMargin>
<m:rMargin m:val="0"></m:rMargin>
<m:defJc m:val="centerGroup"></m:defJc>
<m:wrapIndent m:val="1440"></m:wrapIndent>
<m:intLim m:val="subSup"></m:intLim>
<m:naryLim m:val="undOvr"></m:naryLim>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"></w:LsdException>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"></w:LsdException>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργαστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κ.λ.π.) περιστέλλουν στο ελάχιστο δυνατό όριο το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών. <strong>(δεν απαιτεί να διαταράσσεται. αρκεί ο θόρυβος)</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτητες οικιών, όταν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού ή άλλων μηχανημάτων προκαλείται θόρυβος, από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. <strong>(δεν αρκεί ο θόρυβος-&nbsp; θέλει διαταρασσόμενο)</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>3. Οι κάτοικοι κατοικιδίων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήπστε τρόπο την ησυχία των περιοίκων. <strong>(επίσης θέλει διαταρασσόμενο)</strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Τώρα, ως προς την αντιμετώπιση (αυτόφωρο ή μήνυση κλπ), προσωπικά συνεννοήθηκα με την εισαγγελέα και καταλήξαμε σε συγκεκριμένους "κανόνες".</strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Ως προς τη διατάραξη</strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong>κατά την άποψή μου όλες οι παραβάσεις που προϋποθέτουν διατάραξη πρέπει να συνοδεύονται απο διαταρασσόμενο, διαφορετικά δεν ξέρω πως ακριβώς θα προκύψει η διατάραξη. Υποκειμενικά με βάση το πότε θεωρεί ο ίδιος ο αστυνομικός οτι έχουμε διατάραξη? Επικίνδυνο κατ'εμέ και παράλογο. (ίσως κάνω λάθος). Μου θυμίζει παλιές καλές μηνύσεις τύπου "διαπιστώθηκε να διαταράσει την κοινή ησυχία εκπέμποντας μουσική και έχοντας πορτες παράθυρα ανοικτά". Δηλαδή η ανοικτή πόρτα και τα παράθυρα με παράλληλη εκπομπή μουσικής συνιστά διατάραξη, χωρίς διαταρασσόμενο (το οτι αποτελούσε παραβίαση των περιοριστικών όρων της αδείας μουσικής ενώ η διατάραξη διαπιστωνόταν κατόπιν ηχομέτρησης και μόνο, κάναμε 30 χρόνια να το δούμε κι ας φώναζε ο Άριος Πάγος). Αστείο, για να μη το χαρακτηρίσω διαφορετικά.</strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Και μια κριτική - εκτίμηση:</strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Επειδή έτυχε να βρεθώ σε ημερίδα με Παύλου, Δημήτραινα και Συμεωνίδη πρόσφατα (νομοπαρασκευαστική που έκανε τις τροποποιήσεις ΠΚ ΚΠΔ) διαπίστωσα οτι οι άνθρωποι δεν είναι τυχαία πρόσωπα αλλά <u>εξαιρετικά ευφυείς </u>άνθρωποι που κατέχουν τη νομική επιστήμη ίσως στο μέγιστο βαθμό. Το άρθρο 10 όμως εκτιμώ οτι δεν τους απασχόλησε τόσο (δεν ήταν και σχετικό με το σκοπό της επιτροπής ίσως). Η διαδικασία ήταν ενδεχομένως τόσο απλή όσο "ποιές διατάξεις περιλαμβάνουν τις διατάξεις περί διατάραξης που θέλουμε να ποινικοποιήσουμε ρε παιδιά? - αυτή και αυτή, - οκ, τις κάνουμε πλημμελήματα". Δε νομίζω οτι μπήκαν στη διαδικασία να διαβάσουν την αστυνομική διάταξη και να δουν οτι έγινε πλημέλλημα το να τραγουδάς μέσα στο λεωφορείο...... ή να παίζεις μπάλα στην πλατεία.... προς τούτο και έσπευσε ο Υπουργός μας πρόσφατα να πει οτι η σχετική διάταξη θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες συνθήκες κλπ. ΑΠο την άλλη συμπεριλάβανε τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 1α του άρθρου 12, που αναρωτιέμαι ποιες συμπεριφορές σχετικές με τη διατάραξη περιλαμβάνουν αυτά και οι οποίες ποινικοποιούνται.</strong></p>
<p>Αυτά εν συντομία, περιμένω με ενδιαφέρον και τις απόψεις άλλων συναδέλφων γιατί είναι σημαντικό θέμα νομίζω.</p>

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis