Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by arismorfidis on Παρ, 02/09/2018 - 23:23
Καλησπέρα! Αν παρατηρήσει κανεις στα ΠΔ που εκδίδονται με τις προαγωγικές αξιωματικων θα δει ότι καποιοι προάγονται κατ’ εκλογήν και κάποιοι κατά αρχαιότητα. Ποια είναι η διαφορά τους και τί σημαίνει στην πράξη;

Υποβλήθηκε από NEWLAW. Ημερομηνία: Παρ, 02/16/2018 - 17:33 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Καλησπέρα σας. Ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα που τίθεται, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί αναλυτικά σε φόρουμ. Σχετικά είναι τα άρ. 26 και 31 ν. 3883/2010 αλλά σημαντικές είναι και η κάθε φορά κρίσεις (του ατομικού φακέλου και των βαθμολογιών που λαμβάνει κανείς).</p>
<p>Συνοπτικά, στις κατώτερες και ανώτερες βαθμίδες η προαγωγή μπορεί να γίνει είτε λόγω αρχαιότητας (=χρόνων υπηρεσίας) είτε λόγω εκλογής (=ικανοτήτων- υψηλής βαθμολογίας από τους ανωτέρους). Αν κάποιος προαχθεί όμως κατ’ αρχαιότητα μία ή δύο φορές, θεωρείται από το σώμα λιγότερο ικανός και άρα π.χ. δεν μπορεί υπό κανονικές συνθήκες να προαχθεί πάνω από ένα βαθμό κατ’ εκλογή αφού ο υπηρεσιακός του φάκελος δεν είναι τόσο καλός.</p>
<p>Ενώ μετά στις ανώτατες βαθμίδες ρητά αναφέρεται ότι:&nbsp; Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η προαγωγή Αξιωματικών, λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων, μετά την παραμονή 2 (δύο) ετών στο βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων ή μετά την παραμονή τριών (3) ετών στο βαθμό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων, αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή</p>

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis