Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by steve88 on Παρ, 07/28/2017 - 19:46

Μπορεί κάποιος συνάδελφος να δώσει απάντηση στο εξής ερώτημα. Σε τμήμα γενικής αρμοδιότητας στην επαρχία, έχουν συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός δικύκλων (μοτες-μτδ) τα οποία έχουν κατασχεθεί καθώς έιχα εξαφανισθεί ολικά ή μερικά οι αριθμοί πλαισίου ή αριθμοί κινητήρα ή και τα δύο. Τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για να τα ξεφορτωθούμε. Σε πολλές περιπτώσεις οι υποθέσεις έχουν δικαστεί και στις αποφάσεις δεν αναφέρεται τπτ απολύτως για την κατάσχεση. Ούτε καν επικύρωση. Μπορεί να ζητηθεί κάποια πραγματογνωμοσύνη από ΔΕΕ; Έχει κάνει κάποιος παρόμοια διαδικασία; Ευχαριστώ...

Greek

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Δευ, 08/07/2017 - 11:04 Μόνιμος σύνδεσμος

<p style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ</p>
<p style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13.3333px;">Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.</span></p>
<p style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 13.3333px;">ν. 1756/1988 ΦΕΚ Α 35/16.9.1988</span></p>
<p style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; width: 450pt;" width="600">
<tbody>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="bottom"><strong>Αρθρο:&nbsp;</strong>24</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="bottom"><strong>Ημ/νία:&nbsp;</strong>16.09.1988</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="bottom"><strong>Ημ/νία Ισχύος:&nbsp;</strong>16.09.1988</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="bottom"><strong>Περιγραφή όρου θησαυρού:&nbsp;</strong>ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="top"><strong><span style="font-size: 10pt;">Τίτλος Αρθρου</span></strong><br>
<span style="font-size: 10pt;">Ανεξάρτητη δικαστική αρχή.</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="top"><strong><span style="font-size: 10pt;">Σχόλια</span></strong><br>
<span style="font-size: 10pt;">Η περίπτωση α της παρ. 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ Α 230).</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</div>
<p style="margin-top: 0px; color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; width: 450pt;" width="600">
<tbody>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;">
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Κείμενο Αρθρου</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Κεφάλαιο ΣΤ'</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Εισαγγελία.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">1. Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">2. Δρα ενιαία και αδιάκριτα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">3. Η τοπική αρμοδιότητα της εισαγγελίας συμπίπτει του δικαστηρίου στο οποίο λειτουργεί.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">4. Τους εισαγγελικούς λειτουργούς συνδέει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. Προϊστάμενος όλων είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Οι εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να εκτελεί τις παραγγελίες των προϊσταμένων του. Κατά την εκτέλεση όμως των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στο νόμο και στην συνείδησή του.</span></div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">5. Εχουν δικαίωμα να απευθύνουν παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους:</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">"α. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς της Χώρας".</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;"><strong>β) Ο εισαγγελέας εφετών και πρωτοδικών, </strong>προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς, <strong>ανακριτικούς υπαλλήλους, </strong>δημόσιους κατηγόρους, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους εισαγγελίας, φύλακες μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, νηολογιών, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, ληξιάρχους υπαλλήλους και επιμελητές και άμισθους δικαστικούς επιμελητές, της περιφέρειας της εισαγγελίας εφετών ο πρώτος και πρωτοδικών ο δεύτερος.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">6. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο εισαγγελέας δικαστηρίου, αναπληρώνεται από τους εισαγγελικούς λειτουργούς της οικείας εισαγγελίας κατά τη σειρά της αρχαιότητάς τους και αυτοί από το δικαστή που ορίζει ο προϊστάμενος του δικαστηρίου.</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</div>
<p style="margin-top: 0px; color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; width: 450pt;" width="600">
<tbody>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="bottom"><br>
<strong>Αρθρο:&nbsp;</strong>25</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="bottom"><strong>Ημ/νία:&nbsp;</strong>16.09.1988</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="bottom"><strong>Ημ/νία Ισχύος:&nbsp;</strong>16.09.1988</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="bottom"><strong>Περιγραφή όρου θησαυρού:&nbsp;</strong>ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;" valign="top"><strong><span style="font-size: 10pt;">Τίτλος Αρθρου</span></strong><br>
<span style="font-size: 10pt;">Αρμοδιότητες.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</div>
<p style="margin-top: 0px; color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" style="color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; width: 450pt;" width="600">
<tbody>
<tr>
<td style="border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0.75pt; background-color: transparent;">
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Κείμενο Αρθρου</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">1. Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται:</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">α. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">β. η άσκηση της ποινικής δίωξης,</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">γ. η διεύθυνση της προανάκρισης,</span></div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">δ. η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων,</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">ε. η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια,</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">στ. η άσκηση των ένδικων μέσων,</span></div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">ζ. η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή συνδρομής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων,</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">η. η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστημάτων,</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">θ. ο έλεγχος των δημόσιων κατηγόρων, των συμβολαιογράφων, των φυλάκων μεταγραφών, υποθηκών, νηολογίων, κτηματολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, των ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιμελητών και άμισθων δικαστικών επιμελητών,</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">ι. ό,τι άλλο ο νόμος ορίζει.</span></div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">2. Οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε νομικά ζητήματα, που δεν έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια, όταν τους υποβάλλουν ερωτήματα που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους:</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">α. όσοι αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο παράγραφος 5β,</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">β. οι υπηρεσίες του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του ποινικού νόμου.</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί και σε νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος.</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">3.Οι εισαγγελείς βεβαιώνουν την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων της εισαγγελίας τους. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών βεβαιώνει επίσης την ιδιότητα και το γνήσιο υπογραφής των προσώπων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο παράγραφος 5β.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών:</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">α) έχει δικαίωμα να συνιστά σε όσους φιλονικούν να αποφύγουν της τέλεση αξιόποινων πράξεων και να επιδιώξουν την ειρηνική λύση της διαφοράς τους,</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">β) δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 του Κ.Π.Δ.</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΧΧΧΧΧ</p>
<p>ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ</p>
<p>ΣΧΕΤ : Άρθρα 24 και 25 του&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(46, 61, 71); font-family: Georgia, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">ν. 1756/1988 ΦΕΚ Α 35/16.9.1988 περί&nbsp;</span>ΚΟΔΚΔΛ</p>
<p>Σας αναφερουμε οτι στην υπηρεσία μας τελεί υπό κατάσχεση αριθμός δικύκλων για τα οποία έχουν σχηματιστεί και υποβληθεί αντίστοιχες δικογραφίες οι οποίες έχουν εκδικαστεί, χωρίς όμως στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις να αποφασίζεται η επικύρωση ή η άρση της κατάσχεσης και χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε μνοία περί της τύχης των κατασχεθέντων.</p>
<p>Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή καταστρατηγήσεων της νομοθεσίας παρακαλούμε όπως τύχουμε των οδηγιών σας σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί η υπηρεσία μας σχετικά με την τύχη των κατασχεθέντων.</p>
<p>Σας υποβάλλουμε συνημμένα πίνακα οχημάτων-αποφάσεων και παρακαλούμε όπως διατάξετε σχετικά</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ΠΙΝΑΚΑΣ</p>
<p>Α/Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανωτέρω αφορουν υποθεσεις για τα οποία υπάρχει δικαστική απόφαση</p>
<p>Για τα υπόλοιπα οχηματα εξαρταται τι δικογραφιες εχουν σχηματιστει και για ποια αδικηματα</p>
<p>Γιατι ομως δεν υπάρχει ΗΔΗ εγγραφο προς ΔΕΕ ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>δες και αυτα :</p>
<p>http://policenet.gr/forum/26484</p&gt;
<p>http://policenet.gr/forum/26148</p&gt;
<p>http://policenet.gr/forum/25955</p&gt;

Υποβλήθηκε από Polydeykis. Ημερομηνία: Τρί, 07/24/2018 - 00:28 Μόνιμος σύνδεσμος

Οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν για υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν αχθει ενώπιον των.δικασηριων. για την περίπτωση σου , κάνεις έγγραφο στο.δικαστηριο.μεσω της εισαγγελίας, για συμπλήρωση του διστακτικού της απόφασης. Δεν μπορεί.να γνωμοδότησει.ο.εισαγγελεα; Εδώ, στερείται λειτουργικής αρμοδιότητας

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Τρί, 07/24/2018 - 09:58 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Το ερωτημα που ανεφερα αφορα τις ενεργειες στις οποιες οφειλει να προβει η αρχη και οχι στην ιδια την τυχη των κατασχεθεντων</p>
<p>Αυτο με τον ΟΔΔΥ απο ποια διαταξη προκυπτει ?&nbsp;</p>

Υποβλήθηκε από Polydeykis. Ημερομηνία: Τρί, 07/24/2018 - 12:46 Μόνιμος σύνδεσμος

Έχω την εντύπωση ότι προκύπτει ευθέως από το 266 κπδ, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι οτι αυτή τη διαδικασία ακολουθούμε εδώ και χρόνια με το Τελωνείο ή τον ΟΔΔΥ (αναλόγως όποιος δέχεται)

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis