Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by error on Δευ, 05/20/2019 - 18:55

Καλησπέρα σας.

Υπηρετώ σε κεντρικό επαρχιακό Αστυνομικό Τμήμα που εδρεύει στο ίδιο κτήριο με την Διεύθυνση Αστυνομίας.

Απουσιάζουν τόσο Τμήμα Τροχαίας όσο και Διεύθυνση Τροχαίας, οπότε οι αντίστοιχοι ρόλοι εκτελούνται από το μικτό Αστυνομικό Τμήμα και από τη Διεύθυνση Αστυνομίας αντίστοιχα.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας, εκδίδει αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεων (πχ διακοπή κυκλοφορίας στα τάδε σημεία τάδε ώρες λόγω πραγματοποίησης αγώνα τριάθλου).

Θα ήθελα να ενημερωθώ για το νομικό και υπηρεσιακό κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου:

  1. Οι αιτήσεις για τη ρύθμιση κυκλοφορίας από τους διοργανωτές πρέπει να κατατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα το οποίο πρέπει να γνωμοδοτεί και να υποβάλει μετά της γνώμης της το αίτημα στη Διεύθυνση Αστυνομίας.
  2. Οι αιτήσεις για τη ρύθμιση κυκλοφορίας από τους διοργανωτές απαγορεύεται να κατατίθενται απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομίας.
  3. Ορίζονται οι προθεσμίες (υποβολής της αίτησης από μέρος του διοργανωτή προ της ημέρας διοργάνωσης του τριάθλου, επεξεργασίας του αιτήματος από την Υπηρεσία μας κ.λπ.) και οι λοιπές παράμετροι για την ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος.

Ευχαριστώ θερμά.


Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Τρί, 05/21/2019 - 13:58 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Δες το αρθρο 52 του κοκ οπως τροποποιηθηκε απο το αρθρο 48 του&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(156, 28, 33); font-family: Verdana, Tahoma, arial; font-size: 11px; font-weight: 700;">Ν 4313/2014</span></p>
<p>Δες επισης και ολα τα ''εχοντας υποψη'' της αποφασης απαγορευσης</p>
<p>Οσον αφορα την καταθεση αιτησης στο ΑΤ και οχι στην Διευθυνση πιθανολογω οτι γινεται για λογους μειωσης γραφειοκρατιας για να γλιτωσουν το βημα να στελνουν την αιτηση οι ιδιοι στο ΑΤ για γνωμοδοτηση</p>
<p>πχ</p>
<p>περιπτωση απευθειας καταθεσης αιτησης στο ΑΤ</p>
<p>βημα 1 - καταθεση αιτησης</p>
<p>βημα 2 - μελετη απο ΑΤ</p>
<p>βημα 3 - αποστολη αιτησης με γνωμοδοτηση στη διευθυνση&nbsp;</p>
<p>βημα 4 - μελετη απο διευθυνση&nbsp;</p>
<p>βημα 5 - εκδοση αποφασης</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>περιπτωση απευθειας καταθεσης αιτησης στη Διευθυνση</p>
<p>βημα 1 - καταθεση αιτησης</p>
<p>βημα 2 - αποστολη αιτησης για γνωμοδοτηση στο ΑΤ</p>
<p>βημα 3 - μελετη απο ΑΤ</p>
<p>βημα 4 -&nbsp;αποστολη αιτησης με γνωμοδοτηση απο ΑΤ στη διευθυνση&nbsp;</p>
<p>βημα 5 - μελετη απο&nbsp;διευθυνση&nbsp;</p>
<p>βημα 6 - εκδοση αποφασης</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre id="preword" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield">Ν 4313/2014
Άρθρο 48
Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

1. Ο ορισμός του ρυμουλκούμενου οχήματος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α` 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ρυμουλκούμενο: Το όχημα που στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα. Στην κατηγορία των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται και τα ημιρυμουλκούμενα. Στα ρυμουλκούμενα δεν περιλαμβάνεται τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά φορτίου που έλκεται ή ρυμουλκείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αποκλειστικά εντός κλειστού χώρου, και αποτελείται από άκαμπτο οριζόντιο επίπεδο αμάξωμα επί συμπαγών τροχών μικρής διαμέτρου χωρίς αεροθάλαμο.»

2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999) προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4α. Ειδικότερα, για τους οδικούς συρμούς μεταφοράς οχημάτων επιτρέπεται η μεταφορά οχημάτων που προεξέχουν από το εμπρόσθιο τμήμα του συρμού μέχρι 50 εκατοστά του μέτρου και από το πίσω τμήμα του συρμού μέχρι 150 εκατοστά του μέτρου. Οι προεξοχές αυτές μετρούνται από το απώτερο σταθερό τμήμα του αμαξώματος του συρμού μπροστά ή πίσω μέχρι του απώτερου σημείου του πρώτου ή τελευταίου οχήματος που αποτελούν μέρος του φορτίου αντίστοιχα. Κάποια από τα οχήματα που αποτελούν το φορτίο μπορούν να στηρίζονται σε εκτεινόμενες φορητές κατασκευές που προεξέχουν του αμαξώματος και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη μέτρηση των διαστάσεων, χωρίς να επιτρέπεται αυτές οι κατασκευές να εξέχουν και του φορτίου.»

3. Στο άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τον καθορισμό των θέσεων στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραμμές, στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ειδικά, για τον καθορισμό θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, στη διαδρομή, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 22212/29.10.2008 (Β` 2267) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών, όπως ισχύει, ο ΟΑΣΑ υποχρεούται να προβεί στον καθορισμό αυτών στην αιτούμενη θέση, εφόσον αυτή βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από στάση μέσων μαζικής μεταφοράς του ΟΑΣΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης στο ίδιο σημείο στάσεων περισσότερων γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς, ως σημείο μέτρησης της άνω απόστασης λαμβάνεται το απώτερο σημείο στάσης από το σημείο, όπου ζητείται η ως άνω χωροθέτηση. Μέχρι τη χωροθέτηση των στάσεων από τον ΟΑΣΑ, σύμφωνα με το εδάφιο γ` της παρ. 13 του παρόντος, οι υφιστάμενες στάσεις θεωρούνται ως νομίμως χωροθετημένες.»

4. Λεωφορείο Αστικού Τύπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί επί της οδού χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (Α` 57), όπως ισχύει, μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής. Η κυκλοφορία του επιτρέπεται, μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών Τροχαίας ή των Αστυνομικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, για καθορισμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένη αστική διαδρομή, η οποία καθορίζεται μετά από κυκλοφοριακή μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α` 57), όπως ισχύει.

5. Το Λεωφορείο Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό επιβάλλεται να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς και αυτόματα συστήματα, τα οποία εξασφαλίζουν συμπεριφορά κίνησης, πέδησης και ακινητοποίησης, αντίστοιχη με όχημα, το οποίο χειρίζεται οδηγός.

6. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, την ασφάλεια των επιβατών και των λοιπών χρηστών της οδού επιβάλλεται η παρακολούθηση του Λεωφορείου και της οδού στην οποία κινείται, καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησής του, από Κέντρο Ελέγχου μέσω ηλεκτρονικών συσκευών λήψης και καταγραφής εικόνας (κάμερες). Οι παραπάνω συσκευές τοποθετούνται επί του οχήματος και σε προκαθορισμένα σημεία της διαδρομής, προκειμένου να υπάρχει πλήρης έλεγχος της κίνησης του Λεωφορείου και της λοιπής κυκλοφορίας της οδού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ακινητοποίησής του από το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης.

7. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κίνησης του Λεωφορείου στο Κέντρο Ελέγχου, οφείλει να είναι κάτοχος αντίστοιχης ισχύουσας κατηγορίας άδειας οδήγησης και ευθύνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α` 57), όπως ισχύει, ως οδηγός του οχήματος, για την ακινητοποίησή του, σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης.

8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες θέσης σε κυκλοφορία του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, καθώς και οι λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες για την ασφαλή κυκλοφορία του επί της καθορισμένης διαδρομής.

9. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α` 57), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου, που καθορίζονται στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνονται με αποφάσεις των κατά τόπους αρμοδίων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:

α) Τους αυτοκινητόδρομους, τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτών και αυτές που τα επηρεάζουν.

β) Τα εκτελούμενα ή υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.

γ) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

- Των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής εκτός των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ήτοι των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού- Ευόσμου, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Καλαμαριάς, Νεάπολης- Συκεών, πλην της δημοτικής ενότητας Πεύκων, Πυλαίας- Χορτιάτη, πλην της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη, της δημοτικής ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης και της δημοτικής κοινότητας Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, ήτοι των δημοτικών ενοτήτων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και Ιωλκού του Δήμου Βόλου.

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, ήτοι των δημοτικών ενοτήτων Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου και της δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου.

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών, ήτοι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολικού, αρκτικού, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Δήμου Πατρέων, της Δημοτικής Κοινότητας Ρίου ( Αγίου Γεωργίου Ρίου), της Τοπικής Κοινότητας Ακταίου (Βερναδαίικων) και της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας.

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Λάρισας, ήτοι της δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων.

δ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της προηγούμενης περίπτωσης και στις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο.

ε) Την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επί των ορίων, μεταξύ ομόρων ΟΤΑ.

Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποιούνται άμεσα στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, για τις άλλες περιοχές της χώρας.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να λαμβάνονται προσωρινά εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, με απόφαση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.

3. Με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, και με την αυτή διαδικασία, μπορεί να καθορίζονται σε κατοικημένες περιοχές, πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών ή ατόμων με αναπηρίες ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, εφαρμόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις μελέτες, βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, περιλαμβάνεται αναγκαίως και ο κανονισμός λειτουργίας του πεζόδρομου.

4. α) Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας ή του οικείου δήμου και του Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος για τις Υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς και με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εξαιρουμένης της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων.

β) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., ο καθορισμός οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του Οργανισμού με βάση το στρατηγικό
και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ο.Α.Σ.Α. και με βάση μελέτες που εκπονούνται από τον Ο.Α.Σ.Α. για τα μέτρα προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων, καθώς επίσης για την εγκατάσταση ειδικών σημάνσεων και για κάθε μέτρο που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση των επιβατών. Με όμοια απόφαση που λαμβάνεται μετά από σχετική μελέτη και πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφερόμενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών για ορισμένες ημέρες και ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμού οδών ή λωρίδων της παρούσας περίπτωσης, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η υλοποίηση της σήμανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση των διαχωριστικών μέσων ανήκουν στην αρμοδιότητα των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών που βαρύνονται και με τις σχετικές δαπάνες.

γ) Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

δ) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Σ.Α.Σ.Θ., οι σχετικές δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, βαρύνουν τον αντίστοιχο δήμο, ενώ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου βαρύνουν το Φορέα Λειτουργίας.

ε) Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες.

5. Σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας τους, μπορεί να ορίζεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία των ως άνω διαμορφώσεων ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσεις δημιουργίας ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήμανση που πρέπει να εφαρμόζεται, κατά περίπτωση. Εκείνος που παραβαίνει την παραπάνω υπουργική απόφαση τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινικές κυρώσεις τιμωρείται και εκείνος που δημιουργεί ειδική διαμόρφωση ή τοποθετεί κινητά εμπόδια πριν από την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως.

6. Για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας με τα μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων ή για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή της στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ή ορισμένων κατηγοριών, καθώς και μοτοποδηλάτων σε ορισμένη περιοχή ή περιοχές της χώρας ή πόλεων ή κωμοπόλεων ή σε ορισμένη οδό ή οδούς ή και σε τμήμα οδού ή οδών. Στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, έχει απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων, εκτός από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο αυτή κυρώσεις, μπορεί να γίνεται και η μεταφορά του οχήματος ή του μοτοποδηλάτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή λαμβάνονται για την περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται, για μεν τη στάθμευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ. Επιπλέον, στους παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

7. Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους ή τα μέτρα έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και από τον Κώδικα αυτόν δεν προβλέπονται αντίστοιχες πινακίδες σήμανσης, οπότε τα μέτρα αυτά ισχύουν από τη δημοσίευση των σχετικών, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποφάσεων ή από τη χρονολογία που θα ορίζουν οι ίδιες αυτές αποφάσεις.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορούν να επιβάλονται περιορισμοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της χώρας και να καθορίζεται η προσωρινή κίνησή τους σε χώρους στάθμευσης. Με απόφαση των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων. Οι μεν παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τιμωρούνται με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά οχήματα, οι δε παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ.»</span></pre>

Υποβλήθηκε από error. Ημερομηνία: Τρί, 05/21/2019 - 17:44 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Για αρχή, σε ευχαριστώ για το χρόνο και κόπο που αφιέρωσες.</p>
<p>Επειδή και 'γω το αρ. 52 ΚΟΚ έχω σαν γνώμονα αλλά δυστυχώς τίποτε άλλο, δε βλέπω να απορρέει από κάπου η γνωμοδότηση από αστυνομική αρχή&nbsp;για να εκδοθεί απόφαση από άλλη αστυνομική αρχή.</p>
<p>Για παράδειγμα, για την άδεια κατάληψης τμήματος πεζοδρομίου από κατάστημα ορίζεται ρητά ότι η άδεια εκδίδεται από το Δήμο με προηγούμενη γνωμοδότησή μας. Ορίζεται όμως ρητά και είναι δύο διαφορετικές υπηρεσίες (αστυνομία – δήμος).</p>
<p>Οι αποφάσεις που εκδίδει η Διεύθυνσή μας έχουν σαν σχετικά τα ακόλουθα:</p>
<ol>
<li>Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/99 [ΦΕΚ Α-57] ‘’ Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας’’ ως αντικ. με αρ.48 Ν.4313/14</li>
<li>Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 [Α-58]&nbsp; ‘’Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών’’.</li>
<li>Την υπ’ αριθ. 5310/10/1-ια’ από 03/04/2007 Εγκύκλιο-Δ/γη κ. Αρχηγού&nbsp; ΕΛ.ΑΣ.</li>
</ol>
<p>Νομίζω ότι το «3» αναφέρεται στο μέτρο του τότε αρχηγού «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» το οποίο είναι η αλήθεια ότι έως σήμερα δεν το έχω βρει για να το διαβάσω.</p>
<p>Επειδή επικοινώνησα τηλεφωνικά με το γραφείο της Διεύθυνσης και όταν ρώτησα από που προβλέπεται να παραλαμβάνουμε τις αιτήσεις σε επίπεδο ΑΤ και να γνωμοδοτούμε, η απάντηση ήταν αυτή που ακούω δεκαετίες τώρα «έτσι κάνουν και οι άλλοι». Δυστυχώς όμως εμένα δε με καλύπτει και θα ήθελα πραγματικά να βρω τη νομοθεσία ή τον κανονισμό ή τη διαταγή που το ορίζει.</p>
<p>Επίσης προκύπτει και άλλο ερώτημά μου, αυτό των προθεσμιών από την ημερομηνία της αίτησης, της παραλαβής, της γνωμοδότησης, της υποβολής αυτής κ.λπ. (και επανέρχομαι στη νομοθεσία για τη γνωμοδότησή μας περί κατάληψης τμήματος πεζοδρομίου όπου ορίζονται ρητά και οι ρόλοι και οι προθεσμίες).</p>

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Τρί, 05/21/2019 - 18:29 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Δεν ειναι απαραιτητο να απορρει απο καπου ρητα το να παραλαβεις εσυ την αιτηση ή το να γνωμοδοτησεις.</p>
<p>Εσυ εισαι η μαχιμη υπηρεσια που εχεις την πραγματικη εικονα απο το ''πεζοδρομιο''</p>
<p>Η διευθυνση ειναι οι επιτελεις οι οποιοι μελετουν μονο γραπτα</p>
<p>Ο Διευθυντης ειναι ο γενικος διοικητης που διοικει τους παντες και νομιμοποιειται να διατασσει καθε υφισταμενο του να του αναφερει γραπτως για οποιοδηποτε υπηρεσιακο θεμα</p>
<p>Οσον αφορα τις προθεσμιες, ο κοκ λεει&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να λαμβάνονται προσωρινά εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, με απόφαση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.</span></p>
<p>το συνταγμα και ο ΚΔΔ μιλανει για 60 ημερες αλλα ο ΚΟΚ δινει αρμοδιοτητα στην αστυνομια σε περιπτωσεις :</p>
<p>- ιδιαιτερων λογων ασφαλειας</p>
<p>- εκτακτες περιπτωσεις αντιμετωπισης τελειως προσωρινων καταστασεων</p>
<p>και οι δυο καταστασεις επιβαλλουν εκ της φυσεως τους να ολοκληρωθουν οι υπηρεσιακες ενεργειες το συντομοτερο δυνατο</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Απο την μελετη των εχοντας υποψη βρηκα αυτο</p>
<pre id="preword" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"></pre>
<pre id="preword" style="font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield"><span id="msgfield">Π.Δ. <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">161/1988</a>. </span>`Αρθρο 33. παρ 1</span></pre>
<pre id="preword" style="font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield"><span id="msgfield">
1. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Νομού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του. <strong>Διευθύνει την αστυνομία της πόλεως στην οποία εδρεύει η Αστυνομική Διεύθυνση.
</strong>
β)
γ)
δ)
ε)

<strong> στ) Παρακολουθεί </strong>την πορεία της ετχληματικότητας στην περιοχή του και <strong>τη γενικότερη κατάστασγι από πλευράς αστυνομίας, τάξης και ασφάλειας και δύναται, για το σκοπό αυτό, να διατάσσει τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών να του υποβάλλουν σχετικούς πίνακες και αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήματα</strong>.</span></span></pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ</p>
<p>ΠΔ 141/1991</p>
<pre id="preword" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield"> Αρθρο 11.

Αστυνομικοί Διευθυντές Νομών.

Οι Αστυνομικοί Διευθυντές των Νομών έχουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα:

α. Που προβλέπονται από τις διατάξεις:

(1) Της παραγράφου 4 του άρθρου 92 του Π.Δ. <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">582/1984</a>.

(2) Της παραγράφου 1 του άρθρου 33 και της παραγράφου 13 του άρθρου
48 του Π.Δ. <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">161/1988</a>.

(3) Της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 454/1988.

β. Που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους.</span></pre>
<p>&nbsp;</p>
<pre id="preword" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield">Π.Δ. <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">582/1984</a>. </span>Αρθρο 92. παρ 4 </pre>
<pre id="preword" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield"> 4. Οι αστυνομικοί διευθυντές των αστυνομικών διευθύνσεων των νομών λαμβάνουν αποφάσεις για τα θέματα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ηγεσία, διευθύνουν τις εργασίες όλων των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού, ελέγχουν τη δράση τους και είναι υπεύθυνοι απευθείας απέναντι στην ηγεσία του Υπουργείου για την άσκηση των καθηκόντων τους. Τις ίδιες αρμοδιότητες έχουν και οι διευθυντές των διευθύνσεων των γενικών αστυνομικών διευθύνσεων και είναι υπεύθυνοι απέναντι στο γενικό αστυνομικό διευθυντή.

</span></pre>
<pre id="preword" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield"><span id="msgfield">Π.Δ. <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">161/1988</a>. </span>`Αρθρο 33. παρ 1</span></pre>
<pre id="preword" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield"><span id="msgfield">
1. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Νομού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του. Διευθύνει την αστυνομία της πόλεως στην οποία εδρεύει η Αστυνομική Διεύθυνση.

β) Αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων ή την αντιμετώπιση συμβάντων, όταν κρίνει αυτό ως αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.

γ) Διατάσσει τη μετάβαση αστυνομικών των Τμημάτων Ασφάλειας. Τροχαίας και Αγορανομίας της έδρας του σε οποιοδήποτε σημείο της δικαιοδοσίας του για τη διαλεύκανση σοβαρών εγκλημάτων ή την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων.

"δ. Ενεργεί επιθεωρήσεις, προσωπικά ή δια των Υποδιευθυντών της Αστυνομικής Διεύθυνσης, των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο ε` της παρ. 2 του άρθρου 38 του Π.Δ. <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">141/1991</a> (A` 58), όπως εκάστοτε ισχύει. Για τις επιθεωρήσεις αυτές
υποβάλλει στον Επιθεωρητή Αστυνομίας εκθέσεις, στις οποίες αναφέρει τα μέτρα τα οποία έλαβε η προτείνει τη λήψη εκείνων που υπερβαίνουν την δικαιοδοσία του".

*** Το εδάφιο δ` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2
ΠΔ <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">86/1999</a> Α 92.

ε) Φροντίζει να μορφώνει ασφαλή γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διεύθυνσης ή διοίκησης, την ενημερότητα στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλων των αξιωματικών της δικαιοδοσίας του και ιδιαίτερα των ανωτέρων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνεται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για τις διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές.

<strong> στ) Παρακολουθεί την πορεία της ετχληματικότητας στην περιοχή του και τη γενικότερη κατάστασγι από πλευράς αστυνομίας, τάξης και ασφάλειας και δύναται, για το σκοπό αυτό, να διατάσσει τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών να του υποβάλλουν σχετικούς πίνακες και αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήματα.</strong>

ζ) Ενεργεί και δτατάσσει ένορκες διοικητικές εξετάσεις.

η) Αξιολογεί το αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

θ) Ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ι) Συνεργάζεται με τις Δικαστικές, Στρατιωτικές, Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των.

ια) Μεταθέτει και αποσπά Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες από Υπηρεσία σε Υπηρεσία της Α.Δ. τοποθετεί το αστυνομικό προσωπικό, που τίθεται στη διάθεση της Α.Δ. και διατάσσει αποσπάσεις - μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού από το βαθμό του Αστυνομόμου Α` και κάτω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">1481/84</a>, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ΠΔ 159/1986 ΦΕΚ (Α-61)μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.

ιβ) Εκδίδει Αστυνομικές διατάξεις, που αφορούν ολόκληρη ή τμήμα της περιφέρειας της δικαιοδοσίας του.

ιγ) Συγκροτεί μεταβατικά αποσπάσματα, για λόγους ασφαλείας, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου, με δύναμη μέχρι 15 αστυνομικούς.

2. Οι διατάξεις των εδαφίων α, β και δ - ιβ` της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους διευθυντές των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, ανάλογα με την ειδικότερη αποστολή τους.</span></span></pre>
<pre id="preword" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield"><span id="msgfield">Π.Δ. <a style="color: rgb(0, 98, 183); font-weight: bold;">161/1988</a>. </span>`Αρθρο 48. παρ 13</span></pre>
<pre id="preword" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield"><span id="msgfield"> 13. Οι γενικοί αστυνομικοί διευθυντές και οι αστυνομικοί διευθυντές
των νομών μπορούν, με διαταγή τους, να αποσπούν Ανθυπαστυνόμους,
Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες σε Υπηρεσίες εξωτερικής φρούρησης Φυλακών
και Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

</span></span></pre>
<pre id="preword" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Verdana, Tahoma, arial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; max-width: 630px; padding: 10px 0px 0px 10px;"><span id="msgfield">Π.Δ. 454/1988. αρθρο 6 παρ 4</span></pre>
<p>αναθεση προανακρισης</p>

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis