Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by JohnBabas on Παρ, 03/09/2018 - 17:45

Με βαση του νόμους που βγηκαν το 2016 και το 2017 περι απλουστευσης των διαδικασιων για τα Κ.Υ.Ε θελω να θεσω ενα ερωτημα.
Κ.Υ.Ε. που έχουν αδεια μουσικών οργανων που ισχυει για απεριοριστο χρονικό διαστημα με την επιφυλαξη καθε χρονο να πληρωνουν την ΑΕΠΙ κλπ,  που έχει βγει προ των τελευταιων Νόμων είναι ακόμη σε ισχύ ή με τους νεόυς Νόμους πρεπει να καταθεσουν στον οικείο Δημο Γνωστοποιηση (Υποβολή Γνωστοποιήσης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων)???
δηλαδη παυει η ισχυς της άδειας?
εφοσον υπαρχει αδεια μουσικων σε ισχυ ειναι υποχρεωμενος ο ιδιοκτητης να προβει και σε γνωστοποιηση?
ή η γνωστοποιηση ειναι για Κ.Υ.Ε που αρχιζουν να λειτουργουν μετα την εκδοση του νόμου???
ευχαριστω

Greek

Υποβλήθηκε από kg1204. Ημερομηνία: Κυρ, 03/11/2018 - 02:00 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>“ Στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση…” &nbsp;ΑΔΑ:ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π</p>
<p style="margin-left:5.65pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Δες και τα άρθρα 29 και 38 παρ.1&amp;5 του ν.4442/16.</p>

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Τετ, 03/14/2018 - 12:59 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Αρθρο 29<br>
&nbsp;Απλούστευση ρυθμίσεων για τη<br>
&nbsp;χρήση μουσικής και χρήση<br>
&nbsp;μουσικών οργάνων<br>
<br>
&nbsp;1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β` 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.<br>
<br>
&nbsp;2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης.<br>
<br>
&nbsp;3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.<br>
<br>
&nbsp;4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Αρθρο 38<br>
&nbsp;Μεταβατικές διατάξεις<br>
<br>
&nbsp;1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν <strong>μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος </strong>νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. <strong>Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης</strong> μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα <strong>παραμένουν σε ισχύ</strong>. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.<br>
<br>
&nbsp;2. Εάν ο φορέας έχει λάβει προέγκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει την άδεια λειτουργίας, προβαίνει σε γνωστοποίηση χωρίς να απαιτείται η έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28.<br>
<br>
&nbsp;3. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση προέγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων νοούνται ως αιτήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 και εξετάζονται ως τέτοιες.<br>
<br>
&nbsp;4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 30 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.<br>
<br>
&nbsp;5. Κατ` αντιστοιχία με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 29 εφαρμόζεται για όσους φορείς επιθυμούν να κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια <strong>λειτουργίας</strong>.<br>
<br>
&nbsp;6. Από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Οπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.</p>

Υποβλήθηκε από sylvester79. Ημερομηνία: Τρί, 03/20/2018 - 23:30 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Ένα κατάστημα για να παίζει νόμιμα μουσική πρέπει:<br>
<strong>Είτε να έχει γνωστοποιήσει τη χρήση μουσικής με τη διαδικασία της γνωστοποίησης </strong>(είτε αρχική όταν κάνει αρχική δήλωση το κατάστημα είτε τροποποιητική ως προς το θέμα της μουσικής όταν είτε έχει ήδη κάνει αρχική είτε λειτουργεί με παλιά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας)</p>
<p><strong>Είτε να κάνει χρήση μουσικής κατέχοντας άδεια λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων <u>για όσο χρόνο αυτή διαρκεί </u></strong>(αόριστο? Αόριστο. 1 έτος? Ένα έτος). Μόλις πάυσει η ισχύς της διοικητικής πράξης αυτής (άδεια μουσικής) για να παίζει μουσική οφείλει να κάνει το πρώτο που αναφέρεται πιο πάνω.</p>
<p>Πάει το θέμα της νομιμοποίησης της ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ μέσα στο κατάστημα.</p>
<p>Τώρα, εφόσον κάνει χρήση μουσικής με <strong>παλιά άδεια λειτουργίας μουσικής </strong>(διοικητική πράξη) οφείλει να συμμορφώνεται στους περιοριστικούς όρους αυτής. Η παραβίαση των περιοριστικών όρων αυτής συνιστά παράβαση κατά τα προβλεπόμενα στην ΑΔ3/1996 και μετράει στις παραβάσεις για σφράγιση.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Εφόσον κάνει χρήση μουσικής <strong>με γνωστοποίηση </strong>οφείλει να συμμορφώνεται στα όσα έχει δηλώσει (80db, εσωτερικό χώρο κλπ), σε όσα προβλέπονται απο τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις κλπ.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Αν κάνει χρήση μουσικής άνευ οποιασδήποτε απο τις ανωτέρω "μορφές" νομιμοποίησης </strong>τότε δεν είναι ποινική παράβαση αλλά διοικητική και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο απο το Δήμο (διαπιστώνουν οι αστυνομικοί, υποβάλλουν αναφορά στην Υπηρεσία τους, η Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως το Δήμο (ή τον ΕΟΤ αν το κατάστημα είναι εντός τουριστικόυ καταλ. κλπ) και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο και όποια άλλη διοικητική ποινή κρίνει ο Δήμος.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Αν έχει παλιά άδεια μουσικής </strong>παίζει μουσική σύμφωνα με το ωράριο που αναγράφεται σε αυτή. Αν το παραβεί είναι ποινικό αδίκημα (περιοριστικοί όροι άδειας μ.ο.) πταίσμα και μετράει στη σφράγιση.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Αν παίζει μουσική με γνωστοποίηση</strong>, μπορεί να παίζει κατά τις ώρες που αναφέρονται στην Αστυν Διατ. 3/1996 ΜΟΝΟ. Για τις νυχτερινές ώρες κοινής ησυχίας ως αυτές ορίζονται στην 3/1996 για χειμώνα και καλοκαίρι πρέπει, για να νομιμοποιήσει τη χρήση μουσικής, να πάρει απο την Αρμόδια Αρχή άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής. Αν κατά τον έλεγχο δεν έχει τότε κατά την επικρατούσα τακτική των Υπηρεσιών αποτελεί ποινικό αδίκημα , μετράει στις σφραγίσεις και είναι πταίσμα. Κατά τον Εισαγγελέα Αγρινίου που γνωμοδότησε πρόσφατα δεν είναι ποινικό αδίκημα αλλά μετράει στις σφραγίσεις. Ακολουθείτε οτι κρίνετε ορθό.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Για να πάρει άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μοναδικό δικαιολογητικό είναι η γνωστοποίηση χρήσης μουσικής, οπότε άδεια παράτασης χωρίς γνωστοποίηση χρήσης δε νοείται , κατά την άποψή μου ούτε παλιά άδεια λειτουργίας μουσικής παράλληλα με παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής νοείται καθώς δεν προβλέπεται ρητά απο το νόμο (ούτε και το έχω συναντήσει μέχρι στιγμής).</p>

Υποβλήθηκε από PAOLINIO. Ημερομηνία: Δευ, 02/11/2019 - 11:35 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Νομιζω με τον Νομο 4442/2016 οταν δεν εχει γνωστοποιηση λειτουργίας υπαρχη πρόστιμο απο Δημο.</p>
<p>Οταν ομως δεν εχει γνωστοποιηση λειτουργίας και παίζει και μουσική , βεβαιώνεται παράβαση για την μουσική?<br>
&nbsp;</p>

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis