Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by teddy on Δευ, 01/22/2018 - 12:45
Σε περιοχή όπου αστυνομευει το Λιμεναρχείο, ποια είναι η αρμοδιότητες μας πχ αλλοδαποί

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Δευ, 01/22/2018 - 14:51 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Εξαρταται αν ειναι αφρακτος λιμενας η περιφρακτος λιμενας η αν ειναι απλα ζωνη αιγιαλου-παραλιας</p>
<p>Βλέπε ΝΔ 444/70</p>

Υποβλήθηκε από teddy. Ημερομηνία: Δευ, 01/22/2018 - 22:27 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>χαρακτηρισμενος ως&nbsp; χερσαια ζωνη λιμενα.Ποια αδικηματα κανει προανακριση το Λιμενικο?π,χ αλλοδαπος χωρις χαρτια απο εμας?</p>

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Τρί, 01/23/2018 - 10:38 Μόνιμος σύνδεσμος

<div>Το οτι ειναι ο χωρος χαρακτηρισμενος ως χερσαια ζωνη αποδεικνυει μονο το οτι ο χωρος θεωρειται λιμενας</div>
<div>Το θέμα είναι αν θεωρείται με την απόφαση ως περίφρακτος</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Πέρα από την αρμοδιότητα κατα τόπο παίζει ρόλο και η αρμοδιότητα καθ' ύλη, δηλαδή τι αρμοδιότητες θα ασκήσεις σε αυτό το χώρο. Οι αρμοδιοτητες αλλαζουν μεταξυ περιφρακτων και αφρακτων.&nbsp;Πρίν την εφαρμογή της συνθήκης schengen σύμφωνα με το Ν444/70 ακομα και στη θάλασσα η αστυνομια ελεγχε τους αλλοδαπους (αρθρο 4β)</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ΝΟΜΟΣ 4249/2014</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 11&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα <strong>σε όλη την επικράτεια, εκτός</strong> από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 (Α΄102)&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ΝΟΜΟΣ 4150/2013</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 5</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Αποστολή - Αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;1. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες τους, όπως ειδικότερα καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως στο ν.δ. 444/1970 (Α' 39), στο άρθρο 29 του ν. 2971/ 2001 (Α' 285), στο άρθρο 12 του ν. 2289/1995 (Α' 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4001/2011 (Α' 179) και όπως ισχύει, και πάντως, μόνο στους χώρους που η κείμενη νομοθεσία ορίζει ως χώρους αρμοδιότητάς του.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;2. Στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο χώρο ευθύνης του περιλαμβάνονται ιδίως:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;α. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης που περιλαμβάνει την άσκηση γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας και ελέγχου της αλιείας.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;β. Η μέριμνα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;γ. Η διαμόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (maritime safety), σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, ναυτικής ασφάλειας (maritime security), ασφαλούς διαχείρισης στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και Κανονισμούς και ο έλεγχος εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;ε. Η μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;στ. Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;ζ. Η παροχή υποστήριξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;η. Η παροχή υποστήριξης για τα ζητήματα σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας επί των πλοίων και την εκπαίδευση των ναυτικών.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;θ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της αποστολής του και η συμμετοχή στις εργασίες των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών θέσεων.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;3. Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και τον εξοπλισμό, συνεργάζεται με Αρχές και υπηρεσίες του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα που αφορούν στην αποστολή του.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp; &nbsp;4. Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και το προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την υλοποίηση της αποστολής του και βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, όταν καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του. Συμμετέχουν στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες και συμβάλλουν στην ασφάλεια και άμυνα της χώρας, σύμφωνα ιδίως με το ν. 2292/1995 (Α' 35), όπως ισχύει.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Νομοθετικό διάταγμα 444/70 - Άρθρο 1</div>
<div>Άρθρο 1</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Η Αστυνομία εις τον θαλάσσιο χώρο, επί των πλοίων, των πάσης φύσεως πλωτών ναυπηγημάτων, επί των λιμένων και της χερσαίας ζώνης αυτών, ως στα επόμενα άρθρα ειδικότερα καθορίζεται, ασκείται υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δια τον υπ' αυτόν Λιμενικού Σώματος.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 2</div>
<div>1. Ο θαλάσσιος χώρος περιλαμβάνει ολόκληρον την θαλάσσια έκταση της Χώρας και εκτείνεται μέχρι του σημείου επαφής του υγρού στοιχείου με την ξηρά.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Εις τον θαλάσσιο χώρο δεν περιλαμβάνονται οι φυσικές και τεχνητές λίμνες, ως και οι πλωτοί ποταμοί, η έκδοσις όμως των οικείων πιστοποιητικών ασφαλείας ναυσιπλοΐας και συνθέσεως πληρώματος των σε αυτά πλωτών μέσων διενεργείται υπό της Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων κατόπιν εγγράφου της αρμοδίας τοπικής Αρχής.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. Πάσα θαλάσσια έκτασις, μετατρεπομένη φυσικώς ή τεχνικώς εις ξηρά, ανήκει εις τον χερσαίο χώρο.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 3</div>
<div>1. Οι λιμένες εν γένει περιλαμβάνουν και τμήμα εδάφους, καλούμενο χερσαία ζώνη λιμένος, διήκον καθ' όλον το μήκος του λιμένος, βάσει του σχεδίου αυτού και περιλαμβάνον:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>α) Τους περίφρακτους των λιμένων χώρους.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>β) Επί μη περίφρακτων λιμένων τα τεχνικά έργα, κρηπιδώματα, προβλήτας, αποβάθρας προκυμαίας, κυματοθραύστες, εξέδρας και παραλίας, τους εν γένει χώρους διεξαγωγής εργασιών συνυφασμένων με την λειτουργία των λιμένων, χώρους διενέργειας φορτοεκφορτωτικών εργασιών, αναμονής επιβιβάσεως ή επιβιβάσεως επιβατών και αποθέσεως φορτίων, μετά των επ' αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων άτινα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτών.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Τα εις βάθος όρια της χερσαίας ζώνης, επί μη περίφρακτων χώρων, εξικνούνται μέχρι του σημείου, ώστε να περιλαμβάνονται εις ταύτη τα εν τη προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανόμενα.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. Επί λιμένων, δι' ους δεν υφίσταται σχέδιον, ή χερσαία αυτών ζώνη περιλαμβάνει τα τεχνικά έργα και τον απαραίτητον δια την εκπλήρωση των λειτουργικών αυτών αναγκών χώρο.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>4. Προς λιμένες και την χερσαία ζώνη αυτών εξομοιώνονται οι κατά μήκος των ακτών χώροι εις ους:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>α) Ενεργείται προσόρμηση πλωτών μέσων.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>β) Διεξάγονται εργασίες προσιδιάζουσες εις την λειτουργία λιμένων ή άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>γ) Πραγματοποιούνται φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως και εργασίες σχέση έχουσες με την αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και των αποσκευών αυτών.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>δ) Υφίστανται εγκαταστάσεις και κτίσματα αμέσου ναυτικού ενδιαφέροντος, συνιστώντα εξοπλισμό των παραλίων, εις το πλαίσιον των σχεδίων πολεμικής χρησιμοποιήσεως αυτών εις τον κατά θάλασσαν πόλεμον, ή εξυπηρετούντα τις από θαλάσσης μεταφοράς οίον: ναυπηγεία, νεωλκεία, εγκαταστάσεις διαλύσεως πλοίων, φυλάξεως και συντηρήσεως σκαφών, φορτοεκφορτώσεως πετρελαιοειδών ή χύδην φορτίων, ιχθυόσκαλες, εγκαταστάσεις ναυταθλητικών σωματείων και χώροι αποθέσεως μέσων εργασίας από θαλάσσης, κατά το απαραίτητον προς εξυπηρέτησιν των ανωτέρω και μόνον σκοπών τμήμα εδάφους.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 4</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Εις τον κατά τα προηγούμενα άρθρα θαλάσσιο χώρο, οι κάτωθι αρμοδιότητες ασκούνται υπό της Χωροφυλακής ή της Αστυνομίας Πόλεων κατά τις κείμενες δι' έκαστον των Σωμάτων τούτων διατάξεις:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>α) Η ασφάλεια του Βασιλέως, των μελών της Βασιλικής Οικογενείας και άλλων Υψηλών Προσώπων του Βασιλικού Οίκου της Ελλάδος, ως και των Ηγεμόνων των ξένων Κρατών.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>β) Ο έλεγχος και η κίνησις των εν τη Χώρα αλλοδαπών εν γένει, παν θέμα αφορών εις την είσοδο, παραμονή και έξοδον αυτών εκ της Χώρας, ως και ο έλεγχος του συναλλάγματος και προστασίας του εθνικού νομίσματος.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>γ) Η εφαρμογήν της περί λεσχών και παιγνίων κειμένης νομοθεσίας καθόσον αφορά μόνον εις τον χαρακτηρισμό των παιγνίων.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 5</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Ειδικώς προκειμένου περί των χώρων περί ων οι υπό παραγράφους 1)β, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάξεις, δεν περιλαμβάνονται εις την αρμοδιότητα της Λιμενικής Αρχής ο έλεγχος λειτουργίας δημοσίων κέντρων και καταστημάτων εν γένει, έστω και αν ταύτα προεκτείνονται επί θαλασσίου χώρου, ο έλεγχος της Τροχαίας Κινήσεως, ο τουρισμός, η ευθύνη της λήψεως μέτρων τάξεως και ασφαλείας κατά τις εν γένει μετακινήσεις Υψηλών και επισήμων προσώπων και ο έλεγχος της δημοσίας υγείας, εξαιρέσει των μέτρων των αποσκοπούντων εις την προστασία ταύτης από της έξωθεν εισβολής λοιμωδών νόσων.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 6</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1. Τα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας αφενός και του Λιμενικού Σώματος αφ ετέρου, εφ όσον επελήφθησαν κατά λόγον τοπικής αρμοδιότητος αστυνομικής τινός ενεργείας, συνεχίζουν ταύτη και εντός του παρακειμένου χώρου αρμοδιότητος του ετέρου Σώματος τη συμπράξει των οργάνων αυτού, εφόσον παρίστανται ή και άνευ αυτών εάν επίκειται κίνδυνος εκ της αναβολής της επιβαλλομένης ενεργείας. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ειδοποιείται αμελλητί η αρμοδία κατά τόπον Αρχή, ίνα δι' οργάνων της συμπράξει εις την εκτέλεσιν της αναληφθείσης ως άνω ενεργείας.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Ωσαύτως τα όργανα των ως άνω Σωμάτων, επιληφθέντα ανακριτικής τινός ή άλλης αστυνομικής ενεργείας, δια πράξη λαβούσα χώραν εις την κατά τόπον αρμοδιότητα του ετέρου Σώματος, ενεργούν πάσας τις επιβαλλόμενες πράξεις ειδοποιούν δε αμελλητί την κατά τόπον αρμοδία Αρχήν, εις την διάθεση της οποίας θέτουν άπαντα τα συλλεγέντα στοιχεία, ήτις και συνεχίζει τις εις εκάστην περίπτωσιν επιβαλλόμενες περαιτέρω ενεργείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 7</div>
<div>Τα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, ενεργούντα εντός της καθ' ύλην και του κατά τόπον αρμοδιότητος αυτών, δύνανται να αιτούνται την συνδρομή των οργάνων του ετέρου Σώματος, επί περιπτώσεων εγκλημάτων ή ετέρων αντικειμένων αστυνομικής φύσεως, η διαλεύκανσις των οποίων απαιτεί ευρύτερες ή ιδιάζουσες γνώσεις ή μέσα, προς υποβοήθηση του έργου των. Η συνδρομή αυτή παρέχεται αδεία του προϊσταμένου του οργάνου, εκτός εάν επίκειται κίνδυνος εκ της αναβολής, οπότε δεν απαιτείται τοιαύτη άδεια.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 8</div>
<div>Επί αμφισβητήσεων αναγομένων:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>α) Εις την τοπική αρμοδιότητα μεταξύ Σωμάτων Ασφαλείας και λιμενικού Σώματος αποφαίνονται δια κοινής αποφάσεώς των οι Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημοσίων Έργων.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>β) Εις την καθ' ύλην αρμοδιότητα των ως άνω Σωμάτων, αποφαίνονται δια κοινής αποφάσεώς των οι Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Άρθρο 9</div>
<div>Πάσα διάταξις αντικειμένη στο παρόν καταργείται.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>

Υποβλήθηκε από danny manic. Ημερομηνία: Σάβ, 02/17/2018 - 21:48 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Teddy πιστεύω να μην είσαι Λιμενικος. Θα πεσουν τα μαλλιά μας. Εσύ σε λίγο σε χερσαία ζώνη Λιμένα σε συμβαν θα καλέσεις την Αστυνομία! ΗΜΑΡΤΟΝ. Χερσαία ζώνη λιμένα ίσον Λιμένας. Δικαιοδοσία Λιμενικού Σώματος!</p>

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Τρί, 03/06/2018 - 10:17 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>danny manic η απαντηση σου ειναι λανθασμενη</p>
<p>αν η χερσαια ζωνη ειναι αφρακτη τοτε ΔΕΝ ειναι ολα τα συμβάντα αρμοδιότητα του λιμενικού, πχ<br>
<br>
- ο έλεγχος λειτουργίας δημοσίων κέντρων και καταστημάτων εν γένει, έστω και αν ταύτα προεκτείνονται επί θαλασσίου χώρου,</p>
<p>- η ευθύνη της λήψεως μέτρων τάξεως και ασφαλείας κατά τις εν γένει μετακινήσεις Υψηλών και επισήμων προσώπων</p>
<p>- ο έλεγχος της δημοσίας υγείας, εξαιρέσει των μέτρων των αποσκοπούντων εις την προστασία ταύτης από της έξωθεν εισβολής λοιμωδών νόσων.</p>

Υποβλήθηκε από danny manic. Ημερομηνία: Πέμ, 03/22/2018 - 17:17 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Spirosgiapros πραγματικά σε παραδέχομαι για τίς γνωσεις σου όμως πολλές από αυτές τις διατάξεις τίς ξεπέρασε η ίδια η ζωη- καθημερινότητα. Πλεον το Λιμενικό σώμα εχει την δυνατότητα και τίς γνωσεις και την εμπειρία να χειριστεί τετοιες και άλλες πολλές καταστασεις. Υπηρετω εικοσι χρόνια στο σωμα και οι εισαγγελείς υπηρεσιας και γενικά οι δικαστικες αρχες επιτρέπουν στο Λιμενικό την διεκπεραίωση πολλων περιστατικών παντού! Προσφατα σύλληψη για ναρκωτικά σε ελληνοβουλγαρικα σύνορα κτλ Ασφαλεια υπουργού σε επίσκεψη σε ιχθυόσκαλα ,συσταση γραφείου επιδόσεων κλησεων σε Κεντρικά Λιμεναρχεία , τροχαία σε χερσαία ζώνη. Η ΕΛ.ΑΣ εχει αρκετά στο κεφάλι της, δεν χρειάζεται να κολλάμε σε παλιούς νομους ανενεργους στην ουσία</p>

Υποβλήθηκε από danny manic. Ημερομηνία: Παρ, 02/22/2019 - 09:49 Μόνιμος σύνδεσμος

<p style="border: 0px; margin-right: 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ψηφίστηκε εχθες πλήρης δικαιοδοσία του Λιμενικού στον αιγιαλό και παραλία<br>
Άρθρο 20 – Επέκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής</p>
<p style="border: 0px; margin-right: 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ως εξής:<br>
«Οι αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούνται και στον αιγιαλό και την παραλία, όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται στο ν. 2971/2001 (Α’ 285), υπό την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 του ν.δ. 444/1970 (Α’ 39), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στον αιγιαλό και την παραλία. Για τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης και την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στον αιγιαλό και την παραλία εφαρμόζεται αναλόγως το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 (Α’ 23).</p>
<p style="border: 0px; margin-right: 10px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης, η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.»</p>

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis