Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
TATOYAZ
12:49 | 13/10/2022

Υποψήφιοι ΕΠΟΠ του Στρατού Ξηράς του διαγωνισμού έτους 2022, οι οποίοι έφεραν τατουάζ στο σώμα τους, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό, παρότι πουθενά δεν προβλέπεται τέτοιο σχετικό κώλυμα κατάταξης.

Ο αποκλεισμός αυτός συνέβη με αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών ως ακατάλληλοι υγειονομικώς (Ι-5), με την αιτιολογία ότι πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας που καθιστά αδύνατη την προσαρμογή του ατόμου στο στρατιωτικό περιβάλλον και κατ’ επίκληση της Φ.456/44/187527/Σ.2812/ 04-04-2015 διαταγής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Να σημειωθεί ότι οι προαναφερόμενοι υποψήφιοι είχαν ήδη κριθεί κατάλληλοι στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, οι οποίες είχαν προηγηθεί των υγειονομικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, με την ανωτέρω διαταγή του ΓΕΕΘΑ «καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ δύναται να φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως παρακάτω:

  • α. Η δερματοστιξία δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικά εμφανής καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με το σύνολο των στρατιωτικών στολών (βασικών ή επιπρόσθετων, χειμερινών ή θερινών), που καθορίζονται στο σχετικό.
  • β. Επιπλέον, η παραπάνω μη εξωτερικά εμφανής δερματοστιξία, ως εκ του περιεχομένου της απεικόνισής της, δεν θα πρέπει να αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπηρετούντων στις ΕΔ, ούτε να προκαλεί κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.
  • γ. Ομοίως, το περιεχόμενο της απεικόνισης της δερματοστιξίας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μηνύματα που άπτονται κάθε μορφής διακρίσεων (φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών, λόγω φύλου κλπ), υποδηλώνουν πολιτική προτίμηση ή προσβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο τα ιδεώδη των ΕΔ».

Ωστόσο, όπως εξηγεί στο Armycoice.gr ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος ασχολείται με ζητήματα πρόσληψης στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας:

«Για να είναι νομίμως αιτιολογημένη η κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, θα πρέπει να παρατίθεται ο σχετικός συλλογισμός της επιτροπής με παράθεση, ανάλυση και αξιολόγηση των απαιτουμένων ιατρικών εξετάσεων, παρατηρήσεων ιατρού κλπ.

Σίγουρα, πάντως, μόνη η ύπαρξη τατουάζ δεν αποδεικνύει από μόνη της ψυχική διαταραχή.

Εξάλλου, ούτε η σχετική διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ μπορεί να αιτιολογήσει τον αποκλεισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. που φέρουν τατουάζ.

Συγκεκριμένα, παρότι το ΓΕΕΘΑ αναφέρει στη σχετική διαταγή του ότι ελήφθησαν υπόψη οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην πραγματικότητα, οι όροι αυτοί και προϋποθέσεις παρερμηνεύονται και εν τέλει διαστρεμβλώνονται.

Και τούτο διότι: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποφάσεις του που εκδόθηκαν το έτος 2014, με αφορμή την ύπαρξη κωλύματος διορισμού υποψηφίων Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω υπάρξεως δερματοστιξίας (τατουάζ), έκρινε ότι:

“Επιτρέπεται να ορισθεί ότι η δερματοστιξία καθεαυτή συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους”.

Δηλαδή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, το τατουάζ δεν δύναται να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού υποψηφίου ΕΠ.ΟΠ., ούτε και, αντίστοιχα, να απαγορευθεί σε στρατιωτικό, παρά μόνον όταν συντρέχουν αθροιστικά δύο προϋποθέσεις:

  • το τατουάζ αυτό, αφενός, να είναι με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανές
  • οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε να αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων, είτε να προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά του στρατιωτικού υπαλλήλου».

Ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη

Πηγή: Armycoice.gr

 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis