Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
100policenet
17:31 | 17/04/2023

Του ΑΥΡΗΛΙΩΝΗ Γεώργιου, Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

Την 9-2-2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25) και με το άρθρο 84 αυτού τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.826/78 του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Α.Π.Α.Σ.Α. με τις οποίες καθορίστηκαν οι δικαιούχοι καθώς και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγεί ο εν λόγω Λογαριασμός.

Συγκεκριμένα, από την 9-2-2023 και μετά εντάσσονται υποχρεωτικά στον  Ειδικό Λογαριασμό όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και προαιρετικά οι ασφαλισμένοι της τ. Αστυνομίας Πόλεων, οι οποίοι έχουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) έτη (δηλαδή οι με ημερομηνία κατάταξης από 10-02-2013 και μετά). Επιπλέον, επανακαθορίστηκαν οι παροχές για κάθε κατηγορία μετόχων με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με την πάθηση (καρκίνος, σοβαρές παθήσεις αναπηρίες κ.λ.π.) και αποδεσμεύεται το χορηγηθέν ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον κατεχόμενο βαθμό και τις αποδείξεις δαπανών. Η μηνιαία κράτηση παραμένει ίδια, δηλαδή  ένα τοις χιλίοις (1/1000) επί του βασικού μισθού (Β.Μ.) του ασφαλισμένου. Δηλαδή, υπολογίζεται επί του μικτού ποσού όπως φαίνεται στην πρώτη στήλη της βεβαίωσης μισθοδοσίας χωρίς πενθήμερα, νυχτερινά και λοιπά επιδόματα. Παράδειγμα σε μισθοδοσία με Β.Μ. 2.155€ η κράτηση υπέρ Ειδικού Λογαριασμού είναι 2,15 €.

Η εξυγίανση του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού ήταν αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και βασίστηκε σε πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Εξόχως σημαντική και άκρως καθοριστική ως προς την υλοποίηση της νομοθετικής ρύθμισης του Ειδικού Λογαριασμού ήταν τόσο οι ενέργειες του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όσο και των παραγόντων του Ταμείου. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του ΔΣ, Τον Γραμματέα του ΔΣ, τον Διευθυντή Ασφάλισης Παροχών, τους συναδέλφους στον Ειδικό Λογαριασμό αλλά και όλο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΑΣΑ χωρίς την συνδρομή των οποίων  δεν θα είχε υλοποιηθεί αυτή η αλλαγή στον νόμο  και δεν θα είχαν επιταχυνθεί οι διαδικασίες δημοσίευσής του.

Να γνωρίζετε ότι το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ανά τακτά χρονικά διαστήματα διενεργεί αναλογιστικές μελέτες προκειμένου να διερευνάται η βιωσιμότητα των Τομέων Πρόνοιας, του Κλάδου Υγείας και του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78. Οι πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες που διενεργηθήκαν κατέδειξαν ότι ο εν λόγω Λογαριασμός είναι βιώσιμος επιπλέον δε,  οποιαδήποτε άλλη πρόταση που αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωσή του είναι καλοδεχούμενη.

Υπενθυμίζεται σε όλους ότι, ο Ειδικός Λογαριασμός αρχικά ανήκε στο Επικουρικό Ταμείο της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής. Όταν αυτό εντάχθηκε στον e-ΕΦΚΑ η βούληση της Πολιτείας ήταν αυτός να καταργηθεί. Δόθηκαν μεγάλοι αγώνες από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. ώστε ο Λογαριασμός να επιστρέψει στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και τώρα να εκσυγχρονιστεί προς όφελος όλων των συναδέλφων που ανήκουν σε αυτόν. Γι’ αυτό το λόγο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε όλοι την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας του Λογαριασμού αυτού καθώς η χρηματική βοήθεια, που δίδεται στους συναδέλφους είναι εξόχως σημαντική, και πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα από το νόμο, να ενταχθούν σε αυτόν. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο σκοπός του Λογαριασμού αλληλοβοήθειας είναι να στηρίζει τους συναδέλφους σε δύσκολες στιγμές που βιώνουν λόγω προβλημάτων υγείας οι ίδιοι ή οικογένειες τους. Ως εκ τούτου ευκταίο είναι κανείς εξ ημών να μην βρεθεί ποτέ στη δυσάρεστη θέση κάνει χρήση των παροχών αυτού.

Έστω υπόψη ότι στο Ταμείο μας εκκρεμούν αρκετές αιτήσεις από τις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία αφορούν μη σοβαρή αιτία και οι οποίες θα εξετασθούν πλέον  με πιο αυστηρά κριτήρια.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis