Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
Safety And Security
12:44 | 02/01/2024

H Safety and Security διοργανώνει τρία σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών στις 11 και 12 Ιανουαρίου που δεν πρέπει να χάσετε.

Το πρώτο σεμινάριο είναι το εξής:

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών (CoFAT)

Περιγραφή προγράμματος

Το πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες, με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που αφορούν σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη. Στο πρόγραμμα συνδυάζονται όλες οι ενότητες της βασικής εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών με αποτέλεσμα την πληρέστερη κατάρτιση των εκπαιδευομένων, την εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου.

Απευθύνεται σε ιδιώτες ενδιαφερόμενους, επαγγελματίες υγείας, προπονητές, στελέχη σωμάτων ασφαλείας, ιδιωτικά σχολεία, εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών, τη βιομηχανία κ.α.

Το πιστοποιητικό στην Πλήρη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών γίνεται αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 18 ώρες
Κόστος εκπαίδευσης και πιστοποίησης : 230 ευρώ

Κριτήρια πιστοποίησης

 • Συμμετοχή σε όλες τις ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Επιτυχία στις εξετάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
 • και πρακτική εφαρμογή).

Περιεχόμενο εκπαίδευσης

 • Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκου
 • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Αναίσθητος πάσχων
 • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • Θέση ανάνηψης

Επείγουσα Βοήθεια Παιδιού και Βρέφους

 • Πλάνο έκτακτης ανάγκης
 • Φροντίδα του παιδιού
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής - Παιδί
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής - Βρέφος
 • Θέση ανάνηψης
 • Πνιγμονή σε παιδί
 • Πνιγμονή σε βρέφος
 • Τραυματισμοί καταβύθισης
 • Σωματική καταπληξία
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Κρίσεις με σπασμούς
 • Αναφορά ατυχήματος
 • Κουτί πρώτων βοηθειών
 • Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Υγείας

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση - Ενηλίκου & Παιδιού

 • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
 • Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Συντήρηση και Ασφάλεια του A.E.A.

Πρώτες Βοήθειες (Αντιμετώπιση Κοινών Ασθενειών & Τραυματισμών)

 • Εκτίμηση και ασφάλεια σκηνής
 • Διαφορές σε Ασθένειες και τραυματισμούς
 • Αξιολόγηση τραυματισμού
 • Αξιολόγηση ασθένειας
 • Τριγωνικός επίδεσμος
 • Χρήση κυλινδρικού επιδέσμου
 • Μυϊκές θλάσεις
 • Διαστρέμματα
 • Κατάγματα
 • Εφαρμογή νάρθηκα
 • Εξαρθρώσεις
 • Τραυματισμοί κεφαλής
 • Τραυματισμοί οφθαλμών
 • Θερμοπληξία
 • Διαβήτης
 • Κρίσεις με σπασμούς
 • Αλλεργικές αντιδράσεις
 • Δηλητηριάσεις
 • Άσθμα
 • Τραύματα θώρακα
 • Επιληψία
 • Περιποίηση μικρών τραυμάτων
 • Περιεχόμενο φαρμακείου πρώτων βοηθειών
 • Ηλεκτροπληξία
 • Εγκαύματα
 • Υποθερμικά επεισόδια
 • Τραυματισμοί οδόντων

Πιστοποίηση

 • Έντυπο Πιστοποιητικό
 • Ισχύς 2 έτη

Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

ώρα έναρξης 9:00 πμ

Κόστος 230 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8

2106830892, 6983016668.

 

Το δεύτερο σεμινάριο είναι το εξής:

Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες: Βασική Υποστήριξη Ζωής & Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώρες Βοήθειες & Α.Ε.Α. (BLS-D-EPFA)

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών κ α ι την αντιμετώπισή τους.

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, ενώ ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση παιδιού και
βρέφους.

Στην εκπαίδευση περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.) για ενήλικα, παιδί και βρέφος.

Το πρόγραμμα Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίζουν έγκυρα τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισης απειλητικών περιστατικών για τη ζωή οποιουδήποτε ατόμου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το πιστοποιητικό του προγράμματος γίνεται αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θεωρείται το καταλληλότερο για άτομα που εργάζονται στον χώρο του Αθλητισμού, εκπαιδευτές και προπονητές.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 9 ώρες
Κόστος εκπαίδευσης και πιστοποίησης : 145 ευρώ

Κριτήρια πιστοποίησης

 • Συμμετοχή σε όλες τις ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Επιτυχία στις εξετάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και πρακτική εφαρμογή).

Περιεχόμενο εκπαίδευσης

Βασική Υποστήριξη Ζωής

 • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Αναίσθητος πάσχων
 • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • Θέση ανάνηψης

Επείγουσα Παιδιατρική Βοήθεια

• Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης
• Φροντίδα του παιδιού
• Βασική Υποστήριξη Ζωής – Παιδί
• Βασική Υποστήριξη Ζωής – Βρέφος

Θέση ανάνηψης

• Πνιγμονή σε παιδί
• Πνιγμονή σε βρέφος
• Σωματική καταπληξία
• Σοβαρή αιμορραγία
• Τραυματισμοί καταβύθισης
• Σοκ αναφυλαξίας
• Κρίσεις με σπασμούς
• Αναφορά ατυχήματος
• Κουτί πρώτων βοηθειών
• Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Υγείας

Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (Α.Ε.Α.) για ενήλικα, παιδί, βρέφος

 • Περιγραφή του Α.Ε.Α.
 • Φωνητικές εντολές του Α.Ε.Α.
 • Ασφάλεια και συντήρηση του Α.Ε.Α.
 • Τα αποτελέσματα της χρήσης του Α.Ε.Α.

Πιστοποίηση

 • Έντυπο Πιστοποιητικό
 • Ισχύς 2 έτη

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

ώρα έναρξης 9:00 πμ

Κόστος 145 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8

2106830892, 6983016668.

 

Το τρίτο σεμινάριο είναι το εξής:

Βασική Υποστήριξη Ζωής & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS-D)

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών κ α ι την αντιμετώπισή τους.

Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.) και οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού τη ζωή θύματος.

Απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίζουν έγκυρα τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισης απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα.

Το πιστοποιητικό στην Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση ΑΕΑ γίνεται αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 7 ώρες
Κόστος εκπαίδευσης και πιστοποίησης : 115 ευρώ

Κριτήρια πιστοποίησης

 • Συμμετοχή σε όλες τις ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Επιτυχία στις εξετάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
 • και πρακτική εφαρμογή).

Περιεχόμενο εκπαίδευσης

 • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Αναίσθητος πάσχων
 • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • Θέση ανάνηψης
 • Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (Α.Ε.Α.)
 • Περιγραφή του Α.Ε.Α.
 • Φωνητικές εντολές του Α.Ε.Α.
 • Ασφάλεια και συντήρηση του Α.Ε.Α.
 • Τα αποτελέσματα της χρήσης του Α.Ε.Α.

Πιστοποίηση

 • Έντυπο Πιστοποιητικό
 • Ισχύς 2 έτη

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

ώρα έναρξης 9:00 πμ

Κόστος 115 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8

2106830892, 6983016668.

Safety and Security

Διεύθυνση : Καραισκάκη 20, Χαλάνδρι

Ώρες λειτουργίας: Δευτ-Παρ 9:00 – 21:00

Τηλέφωνο : 210 6830892

Email: [email protected]

Website: safetyandsecurity.gr

 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis